Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Mercabarna

Mercabarna

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Mitjana (de 50 a 249 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Mercat central d'abasts

Nombre de treballadors/es

132 persones treballadores

Facturació

32.047.871,12 €

Documentació i resum

Resum

Memòria de sostenibilitat Mercabarna 2021

Àmbit econòmic

 • La majoria del proveidors de Mercabarna són d'àmbit local.
 • S'ha construit un Biomarket que té la finalitat de comercialitzar aliments ecològics i en garanteix la correcta distribució. A més, s’ha dissenyat per reduir al màxim el consum elèctric, utilitzant fonts d’energies renovables i elements passius de climatització.

Àmbit ambiental

 • S’ha acreditat l’eficàcia de les mesures en matèria mediambiental de què disposa per fer front als riscos penals segons  la norma UNE19601.
 • Es duen a terme activitats per reduir les emissions de gas d’efecte hivernacle fent ús de tecnologies més eficaces com de la flota de vehicles elèctrics, la instal·lació de punts de càrrega per a aquests i la producció d’energia solar a través de les plaques fotovoltaiques. A més, es promou una gestió sostenible dels residus i embalatges.
 • El volum de reciclatge l'any 2021 va assolir el 80,87% dels residus generats. El consum d'aigua es va reduir un 10% respecte del 2020.

Àmbit laboral i social

 • Per garantir les igualtats d’oportunitats té una comissió de valoració i contractació paritària formada per membres del Comitè d’empresa i de la direcció de l’empresa.
 • En l’àmbit de les mesures de conciliació en destaca l’ampliació d’una setmana més del permís de maternitat i de dos dies més del permís de paternitat. També part de la plantilla té flexibilitat horària.
 • Estableix una política d’igualtat retributiva entre dones i homes.
 • Disposa d’una comissió de formació paritària en la qual participa el Comitè d’empresa amb la voluntat d’assegurar una formació de qualitat.
 • Ha activat un pla d’empresa saludable que du a terme activitats aeròbiques dirigides al gimnàs del centre de treball, la posada en marxa d’una aplicació mòbil i cursos sobre hàbits saludables destinats a l’equip del torn de nit.
 • Disposa d’un servei de formació que està homologat amb la norma ISO 9001:2015 i col·labora amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. El 2021 es van realitzar 121 cursos, en els quals van participar 1.810 treballadors.
 • Ofereix programa de beques i va contractar deu persones, vuit de les quals havien estat alumnes dels serveis de formació.
 • Du a terme campanyes contra el malbaratament d’aliments i campanyes per a infants sobre hàbits saludables.
 • Durant el 2021 es van donar 23.094,45 € en col·laboracions solidàries.