Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Mercabarna

Mercabarna

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Mitjana (de 50 a 249 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Mercat central d'abasts

Nombre de treballadors/es

136 persones treballadores

Facturació

22.500.818,30 euros

Documentació i resum

Resum

Memòria de sostenibilitat Mercabarna 2020

Àmbit econòmic

 • El compromís de Mercabarna amb els proveïdors locals és significatiu, atès que el 67,7% dels proveïdors han estat de la província de Barcelona.
 • S’ha iniciat la construcció d’un Biomarket que té la finalitat de comercialitzar aliments ecològics i en garantirà la correcta distribució. A més, s’ha dissenyat per reduir al màxim el consum elèctric, utilitzant fonts d’energies renovables i elements passius de climatització.

Àmbit ambiental

 • S’ha acreditat l’eficàcia de les mesures en matèria mediambiental de què disposa per fer front als riscos penals segons  la norma UNE19601.
 • Es porten a terme activitats per reduir les emissions de gas d’efecte hivernacle fent ús de tecnologies més eficaces com de la flota de vehicles elèctrics, la instal·lació de punts de càrrega per a aquests i la producció d’energia solar a través de les plaques fotovoltaiques. A més, es promou una gestió sostenible dels residus i embalatges.
 • Ha posat en marxa una campanya d’educació ambiental dirigida a les persones operadores majoristes dels Mercats Centrals de Fruites i Hortalisses i del Peix, amb l’objectiu de reforçar la correcta separació dels residus.
 • El volum de reciclatge l'any 2020 va assolir el 77% i s’ha començat a comptabilitzar el volum de residus dels centres de treball que formen part de l’empresa i s’està ultimant la instal·lació de fonts d’aigua per substituir les ampolles de plàstic.

Àmbit laboral i social

 • Per garantir les igualtats d’oportunitats té una comissió de valoració i contractació paritària formada per membres del Comitè d’empresa i de la direcció de l’empresa.
 • En l’àmbit de les mesures de conciliació en destaca l’ampliació d’una setmana més del permís de maternitat i de dos dies més del permís de paternitat. El personal disposa de 16 hores anuals retribuïdes per acompanyar els fills de menys de divuit anys i els pares i sogres a visites mèdiques de l’especialista o del pediatre. També part de la plantilla té flexibilitat horària.
 • Estableix una política d’igualtat retributiva entre dones i homes.
 • Disposa d’una comissió de formació paritària en la qual participa el Comitè d’empresa amb la voluntat d’assegurar una formació de qualitat.
 • Ha activat un pla d’empresa saludable que du a terme activitats aeròbiques dirigides al gimnàs del centre de treball, la posada en marxa d’una aplicació mòbil i cursos sobre hàbits saludables destinats a l’equip del torn de nit.
 • Disposa d’un servei de formació que està homologat amb la norma ISO 9001:2015 i col·labora amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. El 2020 els treballadors de Mercabarna van realitzar 2.621 hores de formació.
 • Ofereix programa de beques i va contractar deu persones, vuit de les quals havien estat alumnes dels serveis de formació.
 • Du a terme campanyes contra el malbaratament d’aliments i campanyes per a infants sobre hàbits saludables.
 • Durant el 2020 es van donar 2.509 quilos de carn, peix i productes de xarcuteria al Banc dels Aliments, Formació i Treball, Fundació Àurea, Nutrició Sense Fronteres i Menjador Gregal.