Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Línea Figueras Perpignan S.A

Línea Figueras Perpignan S.A

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Mitjana (de 50 a 249 treballadors/es)

Sector

Transports

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Gestor d'infraestructures de transport

Documentació i resum

Resum

Apartat web compliance i codi ètic

Àmbit de Bon govern
 • La seva política global de responsabilitat social corporativa considera 6 principis:
  1. Ètica, compliance i legalitat
  2. Governança responsable i grups d'interès
  3. Treball segur i saludable; igualtat d'oportunitats i motivació
  4. Desenvolupament sostenible (reducció de l'impacte ambiental i foment de la innovació)
  5. Cadena de subministrament responsable
  6. Cooperació al desenvolupament local
 • Disposen de codi ètic i d'una política de compliance pròpia a través dels qual es comprometen a desenvolupar les seves activitats d'acord amb uns estrictes paràmetres ètics concrets.
Àmbit econòmic

Destaquen 3 prinicipis de la seva política global de responsabilitat social corporativa:
 • Desenvolupament sostenible (reducció de l'impacte ambiental i foment de la innovació).
 • Cadena de subministrament responsable.
 • Cooperació al desenvolupament local.
 • A més, la seva política de qualitat basada a la ISO 9001:2015 té molt el compte la satisfacció de la seva clientela, la qualitat del servei prestat i es preocupa perquè la plantilla disposi de la formació que es requereix en cada moment.
Àmbit mediambiental
 • Entre altres qüestions, es fomenta l'economia circular, optimitza els desplaçaments del personal i afavoreix l'ús compartit de l'automòbil en trajectes entre centres de treball.
 • Reducció de la contaminació atmosfèrica, lumínica i acústica.
Àmbit laboral i social
 • Tenen una política d'igualtat on es declara el seu compromís i responsabilitat envers el desenvolupament d'aquesta matèria entre dones i homes. És accessible al seu web i indiquen que al seu pla d'igualtat es treballarà amb l'RLT durant el procés de negociació, desenvolupament i avaluació de les mesures i pla d'igualtat.
 • Fan accions de sensibilització i amb motiu del 8 de març d'enguany van organització una exposició amb les mesures del pla d'igualtat.
 • Implementa un protocol d'actuació i prevenció de l'assetjament sexual a tota relació laboral amb l'empresa i amb l'objectiu de fomentar i mantenir un entorn de treball segur i respectuós. A més, es recull expressament que el desenvolupament i la seva implementació es compta amb la participació i col·laboració de l'RLT.
 • Disposen d'una "Política General de Seguretat" pròpia per mitjà de la qual es comprometen a treballar per garantir un millor control dels riscos a l'explotació ferroviària, per tal de donar resposta a les expectatives dels estats, les autoritats nacionals de seguretat, la clientela i el personal. Entre altres mesures, aquest fet implica la formació permanent i actualitzada del seu personal.
 • L'empresa col·labora amb diferents entitats i iniciatives socials com la de l'Obra Social de Sant Joan de Déu per a la investigació i la lluita contra el càncer infantil.