Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Garbet

Garbet

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa d'Economia Social

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis d'incerció

Nombre de treballadors/es

334 persones treballadores

Facturació

6.219.011 €

Documentació i resum

Resum

Apartat sostenibilitat Garbet

Àmbit econòmic

 • Com a cooperativa de treball associat, d’iniciativa social i sense ànim de lucre, si es produeixen excedents, els reinverteix en la pròpia activitat.
 • Disposa d’un fons d’educació i promoció cooperativa (FEPC), que és de 1.033.817 € a 31 de desembre de 2017.
 • Us de recursos locals: Creen vincles amb els recursos del territori per oferir llocs de feina.

Àmbit ambiental

 • Certificació ISO 14001, sobre els sistemes de gestió ambiental, i el reglament comunitari EMAS.
 • Pel que fa a la mobilitat aposten per reduir i optimitzar els desplaçaments, fomentant les eines de comunicació virtuals, les reunions a través de sistemes de videoconferència, l’ús del transport públic i els vehicles compartits.
 • Fomenten el consum energètic responsable, aplicant consells bàsics de la guia d’eficiència de recursos: apagar els equips informàtics en cas d’absentar-se del despatx més d’una hora, instal·lar bombetes i làmpades de baix consum, apagar els aparells en lloc de deixar-los en espera.
 • Baix consum de paper, amb l’aplicació de polítiques d’estalvi com ara les següents: prioritzar l’ús del correu electrònic i les eines virtuals de comunicació, comprar el paper de manera centralitzada, utilitzar paper reciclat per a les impressions que es generen per defecte en blanc i negre i a doble cara.
 • Ús de productes no contaminants i consum d’aigua: els productes de neteja que utilitzen són ecològics, biodegradables i no contaminants. Així mateix, es recomanen petits gestos d’estalvi com: tancar les aixetes quan no s’utilitzi l’aigua, minimitzar les descàrregues de les cisternes dels vàters, evitar utilitzar el vàter com a paperera, etc.

Àmbit social:

 • Itineraris d’inserció laboral: itineraris personalitzats, que inclouen espais de tutoria i acompanyament professional i treballs específics per afavorir l’accés al mercat laboral i desenvolupar diferents competències.
 • El grau de satisfacció de la persona usuària pel que fa a l’itinerari d’inserció és de 9,10 (sobre 10).
 • Es realitza formació per a tots els professionals adequada als diversos perfils i llocs de treball de la cooperativa: acollida (prevenció de riscos laborals), transversal (ISO 14001, gestió de l’estrès, responsabilitat, comunicació, adaptabilitat, Excel, anglès, innovació, intel·ligència emocional, primers auxilis, manipulació d’aliments...), Tècnica (formació per al personal de neteja, neteja tècnica de sales blanques, instal·lacions tèrmiques i elèctriques, comptabilitat...), formació adreçada a professionals en itinerari d’inserció.