Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Consorci Sanitari del Garraf

Consorci Sanitari del Garraf

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Salut

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis mèdics

Nombre de treballadors/es

1.545 persones treballadores

Facturació

132.274 euros

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Consorci Sanitari del Garraf 2020

Àmbit econòmic

 • Disposen d’un codi ètic (eixos més importants: igualtat, autonomia, informació, bon govern i continuïtat assistencial) i una Comissió d’ètica assistencial que elabora també recomanacions, guies i protocols.
 • Disposen d’una eina de gestió que implica totes les àrees i a tots els professionals dels centres: Pla de Qualitat i Seguretat del pacient (avaluació contínua i sistema d’identificació de punts crítics de seguretat del pacient).
 • Han obtingut la certificació d’acord amb la norma ISO 9001:2008 de gestió de la qualitat. A més a més, disposen d’una política d’atenció al client.
 • Tenen un Pla estratègic i entre les línies d’actuació que el formen, es troba la d’aconseguir ser una organització sanitària econòmicament sostenible i implantar un model d'RSE.
 • Una part dels seus proveïdors són locals i prioritzen, sempre que és possible, la contractació d’empreses locals.

Àmbit ambiental

 • Accions formatives i de sensibilització adreçades a tota la plantilla: programa “una mica +”.
 • S’elabora anualment una memòria ambiental que analitza els indicadors ambientals i identifica actuacions de millora.
 • Disposen d’un pla de residus.  S’han deixat d’utilitzar 25.000 bosses de plàstic anuals a la cafeteria i al Servei de Farmàcia, substituint-les per bosses de paper reciclat. Aquestes s’utilitzen pel menjar per emportar i pel subministrament de medicaments. També s’han deixat d’utilitzar 120.000 culleretes de plàstic a l’any a la cafeteria, que s’han substiuit per palets biodegradables.
 • El 100% de l’electricitat consumida és d’origen renovable. Han obtingut la certificació energètica en l’edifici B-Hospitalització de l’HRSC, amb qualificació C.
 • En tots els seus tres centres hi ha hagut estalvis en les fonts d’energia. Això ha estat possible gràcies a la inversió que s’ha realitzat per renovar els aparells per uns de més eficients (ús de llums tipus led, per exemple) i un augment en el control i gestió de les instal·lacions principals consumidores d’energia en el marc del projecte d’eficiència energètica.

Àmbit social

 • Fem Teaming:  primer centre hospitalari al món amb aquesta iniciativa solidària, una idea que s'està estenent a moltes empreses i organitzacions de diferents sectors, que es basa en microdonacions per ajudar a alguna causa concreta.
 • Organització de maratons de donació de sang i dispositius d’atenció al ciutadà per sensibilitzar a la població sobre efectes nocius tabac.
 • Acord amb l’Associació ENTRETOTS per l'assessorament i suport en matèria d'accessibilitat universal i atenció a les persones amb discapacitat.
 • Disposen d’una guia no sexista i han difós cartells de sensibilització en matèria d’igualtat d’oportunitats als seus centres.
 • La política de desenvolupament i formació és una de les seves línies estratègiques de la gestió de les persones del CSG (plans i programes de desenvolupament de persones i gestió del talent).
 • Participació en xarxes mèdiques i d’innovació, participació en diversos projectes nacionals i europeus, etc.