Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí

Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis d'orientació i inserció laboral

Nombre de treballadors/es

390 persones treballadores

Documentació i resum

Resum

Memòria d'activitats i bones pràctiques Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí

Àmbit econòmic
  • Disposa d’un Servei d’acompanyament a les empreses de Lleida per a la sostenibilitat, innovació i ODS 2030 per tal de fomentar la participació i dinamització de les empreses, poder-ne detectar les seves necessitats pel que fa a l'RSE i donar una resposta a partir de la generació de contingut en matèria de RSC d'interès per a les empreses de Lleida.
Àmbit ambiental
  • Dins del servei d’acompanyament a les empreses de Lleida per a la sostenibilitat, innovació i agenda 2030 es plantegen accions de sensibilització ambiental, com per exemple: Ponència SOS clima: sostenibilitat i els drets humans com a eix transversal dels ODS. Actualment, i una formació per a empreses sobre el malbaratament alimentari acompanyada d'una visita a l'exposició Tot el que no es menja, aprofitant aliments de manera solidària.
  • Algunes actuacions que s'han implementat a l'organització: ús dels punts de recollida selectiva de residus en tots els departaments, impressió a doble cara i preferentment en b/n, digitalització de documents.
  • Ús de punts d’aigua potable per fomentar l’ús d’envasos reciclables i eliminació d’envasos i ampolles de plàstic d’un sol ús.
Àmbit laboral i social
  • Ha format a la seva plantilla sobre la Introducció a la diversitat sexual.
  • Estudi sobre la perspectiva de gènere en els programes de l’IMO.
  • Ha incorporat millores de conciliació familiar i laboral i posa a disposició de la plantilla beneficis socials com per exemple: prestacions sanitàries, ajuts per estudis del personal, ajuts d’escolaritat per als fills i filles de les persones treballadores, ajuts econòmics per les persones celíaques.
  • Promou els hàbits saludables (cuina i nutrició, higiene personal, imatge i activitat física).
  • A l’IMO compten amb dues persones que dediquen part del seu temps a la correcció-redacció de documents (textos, projectes, material per a la difusió, etc.) en llengua catalana a fi de garantir la seva qualitat lingüística. Des de fa uns anys han incorporat sessions de sensibilització lingüística portades a terme per personal tècnic de l’equip de dinamització lingüística del Centre de Normalització Lingüística de Lleida.