Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > MANGO MNG HOLDING, SL

MANGO MNG HOLDING, SL

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Tèxtil

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Fabricació i comercialització de peces de vestir i complements

Nombre de treballadors/es

14.892 persones treballadores

Facturació

2.374 milions d'euros

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Mango 2020

Àmbit econòmic

  • Mango es va incorporar al Programa Transparència, que consisteix a implicar i donar suport a un grup de petites i mitjanes empreses col·laboradores perquè incorporin l'RSE a la seva gestió empresarial. El programa està liderat pel Consell de Cambres i la Generalitat de Catalunya, i hi col·labora l’organització Global Reporting Initiative (GRI).
  • La memòria de sostenibilitat segueix el sistema de gestió Global Reporting Initiative (GRI).

Àmbit ambiental

  • Gràcies al Pla Empresarial de Prevenció de Residus d’Envasos i Embalatges que ha reduït i optimitzat l’ús d’embalatges ha aconseguit que l’ús de materials de les caixes siguin 100% reciclats.
  • Tot el paper que s’utilitza en l’elaboració de les bosses que es lliuren als clients té la certificació de gestió sostenible forestal emesa per l’organització Forest Stewardship Council (FSC) o bé estan fetes de paper reciclat. D’altra banda, una gran part de les bosses de plàstic estan fetes també amb material reciclat i són biodegradables.
  • L’obtenció de la certificació made in Green, atorgada per l’Institut Tecnològic Tèxtil –, garanteix que les peces de roba i complements de Mango no contenen substàncies nocives per a la salut, que s’han fabricat a centres de producció amb un sistema adequat de gestió ambiental i respectant els drets humans dels treballadors.
  • El consum d'energia a punts de venda propis a Espanya l'any 2019 es va reduir un 11% respecte del 2018. 

Àmbit social

  • Per assegurar el compliment adequat de tots els estàndards laborals, socials i ambientals el grup Mango té establert un Codi de Conducta que han de complir obligatòriament. Aquest codi està basat en els principis i la filosofia del Pacte Mundial de Nacions Unides i en els principis estipulats a la Declaració Universal dels Drets Humans i el Conveni de Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant. Es realitzen verificacions del compliment d’aquest codi mitjançant auditories internes i externes.
  • S’han posat en marxa diverses eines per promocionar i facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral mitjançant mesures que faciliten l’adaptació dels horaris després d’haver gaudit d’un permís de maternitat/paternitat, faciliten la flexibilitat horària i les suspensions temporals de contracte, entre d’altres.
  • Compromís amb la societat participant en diferents conferències i seminaris, organitzats a les diferents universitats i institucions per explicar la seva política d'RSE, el sistema logístic, creixement i internacionalització, entre d’altres qüestions. L'any 2018 es van realitzar més de 15.888 hores de formació.
  • Recollida de roba i calçat que ja no s’utilitza per donar-li un nou ús i contribuir a tancar el cercle. L'any 2019 es van col·locar contenidors SECOND CHANCES al 100% de botigues pròpies a Espanya i França.