Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Osonament

Osonament

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis de salut mental

Nombre de treballadors/es

96 persones treballadores

Facturació

3.837.455,11 €

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE i Balanç Social Osonament 2021

Àmbit econòmic

 • Pla estratègic amb diverses línies de treball entre les que destaquen: consolidar i promoure la creació de xarxes i aliances amb els diferents grups d’interès, potenciar l’equip humà, garantir la qualitat assistencial centrada en la persona i millorar l’eficiència operativa en la gestió).
 • Des de l’any 2011, disposen de la ISO 9001, una certificació de sistemes de gestió de la qualitat per a la millora contínua.
 • El projecte de construcció de la nova seu, el seu nom i la seva posada en marxa ha estat un procés participatiu i de proximitat (les empreses que han participat en la construcció han estat de la comarca de l’Osona, les persones usuàries han dibuixat els números i les lletres utilitzades per a la senyal ètica de l’edifici, el nou naming ha estat el resultat d’un procés participatiu entre patrons, fundadors, professionals, etc).
 • Espai de reflexió ètica: és un òrgan consultiu i interdisciplinari de l’entitat que intenta promoure i vetllar perquè la pràctica assistencial garanteixi els valors ètics i l’atenció digna a les persones en tots els serveis de l’entitat.

Àmbit ambiental

 • Disposen d’una política pròpia per a la gestió de residus per establir els principis que han de regir l’actuació del dia a dia, tant dels usuaris com dels professionals.
 • Ecoedifici dissenyat sota criteris de sostenibilitat a nivell estructural, constructiu, ambiental i d’ús, treballen per la reducció de la petjada de carboni (segueixen les directrius de la ISO 14064 – 1: 2012 -gasos d’efecte hivernacle) i disposen d’un protocol d’estalvi energètic per a l’aplicació de tots els criteris d’eficiència energètica acompanyats per l’Agència Local d’Energia del Consell Comarcal d’Osona.
 • Areté, l’empresa d’economia social d’Osonament, que promou la inserció sociolaboral de persones amb problemes de salut mental i altres dificultats té diferents línies de negocis on s’apliquen criteris mediambientals (Ex: Fusteria: s’utilitza fusta de proximitat o recuperada procedent de palets/Botiga de segona mà: segueix la filosofia 3R –reutilitzar, reaprofitar, reciclar).
 • Pel que fa al residu orgànic que es genera a l’entitat, destacar que gran part es destina a l’elaboració de compostatge per l’espai d’hort; es disposa de 2 contenidors de 0.5 m3 cada un.
 • Osanament està adherit al Programa d’acords voluntaris de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCC).

Àmbit social

 • Tenen un gran compromís amb la igualtat a l’entorn laboral. Disposen d'un Pla per la Igualtat entre les dones i els homes d’Osonament, recursos per a un llenguatge neutre a Osonament, protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe a Osonament.
 • El 89,55% dels professionals va rebre formació al llarg del 2021.
 • Es promou l’activitat regular de voluntariat dins de l’entitat.
 • S'han realitzat convenis i acords de col·laboració amb ens locals, entitats territorials de l’àmbit de la salut, etc. a fi de desenvolupar activitats que millorin l’autonomia i la plena inserció a la comunitat de les persones que atenen, entre d’altres objectius.
 • Han impulsat un gran nombre d’accions per a la lluita contra l’estigma, promoció i prevenció de la salut mental (Xerrades de sensibilització, Taller de ràdio entre persones usuàries i alumnes de 2n Grau de Teràpia Ocupacional, Actes diversos el Dia Mundial de la Salut Mental, etc).
 • Impuls de pràctiques que han acollit un total de 58 alumnes.