Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Agbar (Societat General d'Aigües de Barcelona, SA)

Agbar (Societat General d'Aigües de Barcelona, SA)

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Gestió d'aigua

Nombre de treballadors/es

11.301 persones treballadores

Facturació

1.635,5 M€

Estructura de la propietat

Societat anònima d'àmbit internacional

Documentació i resum

Resum

Sostenibilitat Aigües de Barcelona 2022

Àmbit econòmic

 • Agbar publica l'informe de Desenvolupament Sostenible seguint el model de referència de la Guia per a l'elaboració de memòries de sostenibilitat del Global Reporting Initiative.
 • El Grup s'implica activament amb les comunitats locals en les quals està present. L'accés universal a l'aigua, el diàleg, l'educació i la sensibilització en l'ús sostenible de l'aigua, i la inversió en iniciatives socials són els pilars bàsics d'aquest compromís.
 • Desenvolupa conjuntament amb els seus proveïdors actuacions de millora contínua i d'innovació aplicant criteris de responsabilitat econòmica, social i mediambiental com a part d'una gestió responsable de la cadena de subministrament.
 • En la política de desenvolupament sostenible del Grup estableix entre els seus principis bàsics la rendició de comptes i transparència.

Àmbit ambiental

 • Per promoure l'ús de l'energia neta, exigeixen a tots els proveïdors que l'energia provingui de fonts renovables, tal com es fixa en els contractes marc.
 • El Grup manté com a compromís transmetre a la comunitat els seus valors de protecció del medi ambient i, especialment, dels recursos hídrics a través d'accions educatives, divulgatives i de sensibilització.
 • Agbar incorpora el repte de millorar l'eficiència en la gestió dels recursos hídrics, aplicant noves tecnologies i implantant models de gestió sostenibles des del punt de vista econòmic, mediambiental i social, així com per proveir de coneixements tècnics i experiència a operadors amb necessitats específiques. Reducció del 26,% les emissions de CO2 respecte del 2019. 
Àmbit laboral i social
 • En la seva aposta per la formació de l'equip humà, el Grup duu a terme programes de gestió i formació contínua per fomentar el desenvolupament professional dels seus treballadors, i programes de gestió d'habilitats per la ocupabilitat i de recolzament en la finalització de la carrera professional.
 • El compromís d'afavorir la comunicació es tradueix en la promoció d'iniciatives socials com a jornades de portes obertes, concursos i activitats per al personal i les seves famílies, a fi de crear espais de convivència i incentivar la participació.
 • Des de 2010 treballa en el marc del programa Diversity, amb l'objectiu de promoure la diversitat i fomentar el respecte a les diferències.
 • 9,3 M€  M€ invertits en acció social l'any 2022.