Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Specialisterne

Specialisterne

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Mitjana (de 50 a 249 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Inclusió laboral de persones amb autisme i síndrome d'Asperger

Nombre de treballadors/es

146 persones treballadores

Facturació

24 milions d'euros

Documentació i resum

Resum

Informe de progrés Specialisterne 2020

Àmbit bon govern

  • Identifiquen les accions mitjançant les quals contribueix a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Àmbit mediambiental

  • Promou llocs de treball amb fàcil accés al transport públic, així com eines per celebrar reunions a distància a fi d’evitar el desplaçament.

Àmbit laboral i social

  • El 80% dels empleats/des tenen TEA/Asperger.
  • Ha implementat canals de comunicació i queixes i una bústia de suggeriments, així com canals per comunicar-se amb l’entrenador o entrenadora (coach), sigui per telèfon o correu electrònic.
  • A més, quant a les empreses que contracten els seus serveis, a l’inici del projecte d’inclusió es fa formació o s’imparteixen sessions pràctiques (workshop) al nou equip de treball sobre la neurodiversitat. També es tracta el perfil concret de la nova persona integrant. Posteriorment, s’ofereixen altres formacions per millorar el desenvolupament d’aquestes persones dins de l’organització.
  • Realitza sessions de sensibilització i formació per a empreses, universitats i la ciutadania amb l’objectiu d’impulsar canvis pel que fa a la percepció que té la societat sobre les persones amb autisme.