Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > LC Paper

LC Paper

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Mitjana (de 50 a 249 treballadors/es)

Sector

Industrial

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Fabricació de paper

Nombre de treballadors/es

110 persones treballadores

Documentació i resum

Resum

Apartat web sostenibilitat LC Paper

Fitxa LC Paper a B-Corp

Àmbit bon govern
 • Compromís de la direcció de l’empresa en l’assoliment de l’Agenda 2030.
 • El seu director executiu és membre del CADS des del 2022 i participa activament en sessions i debats que s’organitzen.
 • Disposen d'un canal ètic i de denúncia al web.
Àmbit econòmic
 • En el marc de l’ODS 17, l’empresa ha dut a terme acords estratègics amb proveïdors per tal de desenvolupar conjuntament matèries primeres i productes consumibles amb menor petjada de carboni. És el cas, per exemple, de la col·laboració entre LC Paper i el seu proveïdor Ence per desenvolupar conjuntament i implantar les fibres de cel·lulosa Naturcell, amb menor petjada ambiental.
 • Aquests ODS, juntament amb la resta, són objecte de monitorització contínua del seu grau d’assoliment a través de l’eina SDG Impact Manager.
Àmbit mediambiental
 • Manual de gestió en el qual declaren el seu compromís voluntari de millora contínua tenint en compte la protecció del medi ambient.
 • Planta de Biomassa, on aprofiten el residu dels boscos de proximitat. També tenen un parc fotovoltaic d'autoconsum, amb 8500 panells solars.
 • Compra d'electricitat certificada en origen i proveïdors locals amb certificat. També disposen d'una central de cogeneració, mitjançant la generació simultània d'electricitat i vapor dels gasos residu.
 • Mesuraments d'emissió en línia i empren Biogàs de km. zero.
 • Embalatge de cartró més apilable, permet carregar el doble en cada camió reduint els viatges.
 • Pel que fa a certificacions destaquen: ISO 14.001, de medi ambient, ISO 50.001, d'eficiència energetica i Ecolabel, segell etiqueta ecològica de la UE.
Àmbit laboral i social
 • Des de l’any 2019, disposen de la certificació Great Place to Work, que la classifica com a una de les millors indústries espanyoles quant a condicions laborals i cultura corporativa.
 • En el marc de la certificació d’excel·lència en RSC B Corp, l’empresa mesura el grau d’assoliment de diverses pràctiques en l’àmbit laboral. L’empresa s’ha compromès als seus estatuts a garantir una ràtio màxima d'1 a 5 entre menor salari i major salari.
 • L’empresa disposa de pla d’igualtat i en duu a terme el seu seguiment a través d’un comitè multidisciplinar que es reuneix anualment.
 • L'empresa disposa d'una política d'oficina flexible per a totes les posicions administratives, consistent en la capacitat d'escollir de forma flexible l'oficina més convenient per anar a treballar cada dia o de forma permanent. També permet el teletreball flexible en les posicions compatibles.
 • L'empresa disposa de política formal de criteris de selecció amb no discriminació. Aplica el conveni col·lectiu i disposa de mútua mèdica per a tota la plantilla. També disposa d'un pla d'acollida i onboarding formal i d'un pla de formació personalitzat per a totes les posicions laborals.
 • Participen en el programa voluntari de la Generalitat de Catalunya per divulgar el progrés d'eliminació d'emissions.
 • L'empresa disposa d'un pressupost anual per al patrocini de programes educatius i culturals de proximitat. Per altra banda, l'empresa etiqueta tots els productes comercialitzats a Catalunya preferentment en català i, com a mínim, en versió multilingüe incorporant-hi el català.