Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Ercros, SA

Ercros, SA

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Químic

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Química bàsica, plàstics, farmàcia, etc.

Nombre de treballadors/es

1.329 persones treballadores

Facturació

852.124 milers €

Documentació i resum

Resum

Informe RSE Ercros 2021

Àmbit econòmic

 • Empresa inclosa dins la xarxa espanyola del Global Compact amb un informe de progrés que ha renovat la seva qualificació com a avançada.
 • L’Informe de Responsabilitat Social Empresarial 2021 segueix la Llei 11/2018 de 28 de desembre, i inclou l’estat d’informació no financera. També incorpora la contribució de l’empresa als Objectius de Desenvolupament de Desenvolupament Sostenible fixats per l’Agenda 2030 de Nacions Unides.
 • Han elaborat un Manual de prevenció de riscos penals, que desenvolupa un pla per a la prevenció de la comissió de delictes i recull els procediments i controls que existeixen per a la prevenció i mitigació d'aquests riscos. També han aprovat una política de compliment penal que defineix els principis d'actuació per reforçar la cultura d'ètica empresarial implantada al Grup.
 • Així mateix, el codi de seguretat d’ERCROS en els processos i de resposta davant d'emergències inclou l'establiment de sistemes adequats de prevenció i control de riscs derivats de la fabricació, emmagatzemament i manipulació dels productes.

Àmbit mediambiental

 • En línia amb els punts del codi de protecció del medi ambient del programa Compromís de Progrés, l'empresa centra els seus esforços a reduir el volum de contaminants i de residus generats a les instal·lacions, així com en la reducció del consum de matèries primeres i recursos naturals. L'any 2021 es va reduir un 7,8% el consum d'aigua i un 13,5% l'emissió de CO2. Les diverses actuacions dutes a terme en els centres productius han permès una reducció gradual de les emissions. La generació de residus va disminuir un 21,8%.
 • Ercros fa cada dos anys un informe de sostenibilitat que inclou la realització d'una auditoria externa, de caràcter tècnic i jurídic ambiental, que en certifica la veracitat de les dades i comprova si l'activitat i les instal·lacions de l'empresa compleixen amb la legislació local, autonòmica, nacional i comunitària.
 • En virtut del programa Compromís de Progrés, l'empresa s'ha compromès a condicionar la seva activitat al compliment del codi de distribució. La finalitat del codi de distribució és reduir els riscos associats a les operacions d'aprovisionament i distribució de productes químics. Les pràctiques d'aquest codi promouen la conscienciació i preparació dels empleats, transportistes, distribuïdors, contractistes i clients per prevenir emergències i incrementar la seguretat al llarg de tota la cadena logística.
 • Adherits al programa Operation Clean Sweep, un pla d'acció de la Unió Europea que té com a objectiu evitar les pèrdues de microresidus de plàstic que puguin arribar al medi ambient, especialment al medi aquàtic. El 2020, Ercros es va adherir als Compromisos d'acció climàtica per frenar l'escalfament global, establerts pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
 • El canvi de tecnologia en els processos de fabricació de clor dut a terme a favor de la tecnologia de membrana -que és més eficient en consum d'electricitat (-30% MWh per unitat de clor produïda) i la disminució de la producció d'EDC -que s'ha suplert amb la compra d'EDC extern- han permès rebaixar el consum d'electricitat i d'etilè del Grup, aquest últim derivat del petroli.

Àmbit social

 • Conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) per a la creació de la Càtedra de Patrocini UAM-Ercros, l'objectiu principal és la promoció d'activitats d'investigació, docència i estudi en el camp de la química farmacèutica, entre d'altres universitats i organitzacions.
 • L'any 2021 es van realitzar un total de 28.348 hores de formació interna.
 • El conveni col·lectiu d’Ercros i la seva corresponent millora signada per la direcció de el Grup i els representants sindicals, estableixen diversos beneficis socials i mesures de conciliació (ajudes per a estudis i escola bressol, assegurança mèdica, aportació a pla de pensió, etc).
 • Els centres de producció del Grup Ercros tenen certificat el seu sistema de gestió de la sostenibilitat, que inclou la seguretat i la salut en el treball conforme l’OHSAS 18001: 2007 (Occupacional Health and Safety Management Systems).
 • En l'àmbit social destaca el patrocini de diverses entitats i associacions d'àmbit local, a les quals va aportar un total de 95.023 euros.