Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Petita (entre 10 i 49 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis auditoria

Nombre de treballadors/es

13 persones treballadores

Facturació

2.183.533 euros

Documentació i resum

Resum

Informe de progrés Col·legi de Censors Jurats 2020

Àmbit econòmic

  • Anualment publiquen un informe econòmic que publiquen a la seva pàgina web.
  • Disposa d’un portal de transparència al seu web on traslladen la informació econòmica comptable i pressupostària 

Àmbit ambiental

  • Control del consum d’energia, aigua i paper amb l’objectiu de promoure una cultura de responsabilitat mediambiental. L'any 2020 el consum d’ aigua es va reduir un 51,05% % respecte 2019. L'estalvi en paper va ser del 66,25%.

Àmbit laboral i social

  • Ha creat una comissió d’equitat de gènere i ha publicat i difós un decàleg per l’equitat de gènere en l’àmbit del Col·legi.
  • Incorporen mesures de conciliació familiar i laboral adaptant la jornada de les persones treballadores i ofereixen flexibilitat a la plantilla per dur a terme assumptes personals.
  • Compromesos amb la responsabilitat social i amb l’objectiu d’arribar a la societat, han elaborat articles sobre la matèria a la revista L’Auditor i unes jornades específiques.
  • Han elaborat la guia No-números que creen valor com una eina divulgativa sobre els conceptes de responsabilitat social i bones pràctiques i una guia d’actuació sobre encàrrecs de verificació de l’estat d’informació no financera.
  • Va participar en el projecte Copersona, impulsat per diferents fundacions i organitzacions que tenen la voluntat de crear un model de corresponsabilitat social sostenible econòmicament i amb l’horitzó de 2025.
  • L'any 2020 es van realitzar 50.262 hores de formació.