Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Grup Sorigué

Grup Sorigué

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Construcció

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Enginyeria i construcció

Nombre de treballadors/es

1.200 persones treballadores

Facturació

611 M€ d'euros

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Grup Sorigué 2020

Àmbit econòmic

  • Cal destacar les inversions del grup en sous i prestacions socials dels treballadors.
  • Es realitzen donacions anuals a Fundacions orientades el desenvolupament de les persones, la difusió de la cultura o la difusió del rol de les infraestructures en el acompliment econòmic i social del ciutadà.

Àmbit ambiental

  • Hi ha diverses accions destacables a la Memòria sobre iniciatives per a millorar el tractament de la acció empresarial respecte al Medi ambient. Per exemple, es destaca les accions orientades a l’optimització i reducció del consum energètic i la introducció de vehicles sostenibles.
  • També cal remarcar la realització d’un estudi dirigit al increment de la producció de biogàs i del rendiment de les turbines de cogeneració per a reduir el consum elèctric. L'any 2020 va dismimuir un 12% el consum energètic total.  Així mateix, les emissions de gasos d'efecte hivernacle fan disminuir el 15%.

Àmbit social

  • L'any 1992 es va inaugurar el “Centro Ocupacional para Discapacitados Psíquicos APROS”. Actualment, Sorigué continua amb la seva col·laboració per a donar servei integral a més de mig centenar de persones i les seves famílies.
  • Es destaca també l’acció i participació en diverses accions culturals pluridisciplinars de creativitat i innovació que faciliten i promouen la generació d’idees i la transmissió de valors que es porten a terme mitjançant la fundació Sorigué.
  •  Finalment, es destaca que el Grup Sorigué col·labora amb agències i serveis d’acompanyament a la ocupació, amb la finalitat de facilitar la reinserció laboral de les persones. Algunes de les entitats amb les que es treballa son: Feina amb cor de Càritas; Femarec, societat Coop. C.L. d’iniciativa social, fundació Dau i Proyecto Coach y eDuo per a joves en risc social.
  • També van participar en la campanya de donació de sang del Banc de Teixits de Catalunya). L'any 2020 van dedicar un total de 29.050 hores a la formació de la plantilla.