Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Grup Sorigué

Grup Sorigué

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Construcció

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Enginyeria i construcció

Nombre de treballadors/es

1.859 persones treballadores

Facturació

22.366.604 euros

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Grup Sorigué 2021

Àmbit bon govern

  • El Pla estratègic es compon de quatre pilars: creixement responsable, talent, coneixement i influència i aquest s’emmarca en el valor compartit.
  • Ha potenciat la relació amb els mitjans de comunicació i s'ha aconseguit visibilitzar el propòsit empresarial. Alhora ha reforçat el posicionament digital de la companyia a través de la creació d'un blog per a mostrar el coneixement específic dels seus equips i aportar contingut de valor als nostres públics d'interès.
  • Ha reforçat la interconnexió entre departaments compartint valors i impactem en institucions i la societat dels llocs en què operem. Aquest 2021 destaquem la carrera que realitzem amb Fundació Intress en suport a la integració social i laboral de les persones amb discapacitat, alhora que vam promoure hàbits de vida saludables.

Àmbit ambiental

  • Ha intensificat la comunicació interna, a través de la intranet amb les fites amb retorn ambiental de les diferents organitzacions del grup, amb la finalitat de donar a conèixer al personal del grup diferents línies de treball.
  • Ha implementat mesures organitzatives per reduir el consum elèctric, aposta per la innovació i l’economia circular.
  • Per a protegir la biodiversitat i la fauna que habita en les nostres zones d'activitat ha realitzat diverses actuacions per a la conservació del sisón, l’alcaraván o l'àguila cuabarrada.

Àmbit laboral i social

  • Ha creat una nova àrea de Talent i Organització dins del departament de Persones. Aquesta nova àrea s'ha creat amb l'objectiu de potenciar la gestió de persones i el desenvolupament del talent.
  • Realitza avaluacions regulars d'acompliment i de desenvolupament professional per a tota la plantilla.
  • Ha creat una comissió específica d'Igualtat i Diversitat a nivell de grup. Ha definit una guia de llenguatge neutre per a cada negociació dels plans d’igualat.
  • Ha dissenyat un procediment que té per objectiu regular la desconnexió laboral i està destinat a proporcionar pautes i instruccions sobre el dret a la desconnexió digital.