Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Parc d'Atraccions Tibidabo, SAU

Parc d'Atraccions Tibidabo, SAU

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Activitats de lleure

Nombre de treballadors/es

169 persones treballadores

Facturació

2.944.334,56 euros

Documentació i resum

Resum

Memòria de sostenibilitat Tibidabo 2020

Àmbit econòmic

  • Obtenció del Segell de l’Excel·lència Empresarial EFQM +400 al 2014.

Àmbit ambiental

  • Certificació de la Norma UNE-EN ISO 9001 i la ISO 14001:004.
  • Col·laboració amb el Departament de residus de l’Ajuntament de Barcelona per millorar la recollida selectiva de residus al parc.
  • Instal·lació de papereres de recollida selectiva per tot el parc i punts de reciclatge propers als centres de restauració més gran.
  • Realització de tallers lúdics i educatius durant els mesos d’estiu amb l’objectiu de conscienciar a tota la família sobre la importància de separar els residus.
  • S’han continuat implantant mesures per reduir els plàstics d’un sol ús, com ara l’eliminació dels gots de plàstic del menjador de personal i la instal·lació de fonts d’aigua.

Àmbit social

  • Oferta de menjar saludable al restaurant l’Aeroport, mitjançant la col·laboració amb la Fundació Alícia. La campanya “Menja sa, menja divertit” vol contribuir a l’educació en els hàbits d’alimentació saludable.
  • Beneficis socials de la plantilla: ampliació d’una setmana en el permís per maternitat (s’amplia de 16 a 17 setmanes); dret a reserva del lloc de treball durant el primer any en els casos d’excedències voluntàries. Per al 2020 es van fer 22,35 hores de formació de mitjana per cada persona treballadora.
  • Destaca el projecte per a la infància “Estiu Solidari”, en el qual fa quatre anys que treballen, que consisteix a facilitar 100 beques diàries a entitats solidàries perquè els infants vulnerables puguin visitar el Parc d’atraccions Tibidabo durant l’estiu.
  • Tibidabo col·labora amb diferents entitats, que han d’haver rebut l’aprovació prèvia de l’Ajuntament de Barcelona. L'any 2020 es van fer aportacions per un total de 5.000 euros (UNICEF).