Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Acefat

Acefat

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Petita (entre 10 i 49 treballadors/es)

Sector

Construcció

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Coordinació i gestió d'obres

Nombre de treballadors/es

26 persones treballadores

Facturació

2.077.581,5 euros

Documentació i resum

Resum

Memòria de sostenibilitat Acefat 2017 - 2018

Àmbit econòmic

 • Disposa d’un sistema de Gestió que integra 4 àmbits: el de la Qualitat, el del Medi Ambient, el de la Prevenció de Riscos Laborals i el de Gestió Ètica.
 • Disposa de la la SG21, un sistema transversal que garanteix i fomenta la cultura ètica i la responsabilitat social a l’ organització.

Àmbit social

 • Disposa d’un codi ètic.
 • Disposa de Pla d’Igualtat amb l’objectiu d’establir i desenvolupar noves polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre totes les persones treballadores de l’empresa.
 • Disposa de certificació OHSAS 18001 en seguretat i salut laboral.
 • Ferm compromís de contribuir al desenvolupament com a persones de tots els seus treballadors, en particular es facilita una formació contínua i es garanteix la conciliació laboral-familiar. Durant el 2017-2018, el 100% de la plantilla ha gaudit d’alguns dels punts de la Política d’Integració Vida Personal i Laboral.
 • ACEFAT va ser escollida membre del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 
 • Donació de 500 euros a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia al 2017 i 500 euros a Submon al 2018, entre altres.

Àmbit ambiental

 • Disposa de la ISO 14001 de gestió ambiental de l’empresa.
 • Analitzar tots els processos de l’activitat desenvolupada de cara a establir anualment objectius de reducció d'impacte ambiental. Reducció de les emissions de CO2: realització d'un estudi energètic i elaboració d'un pla de mesures per disminuir el consum elèctric, així com canvis en la il·luminació per disminuir el consum (LED). Respecte al 2016, el consum de paper reciclat per xifra de negoci es manté estable, i el de paper blanc ha disminuït un 28,6%.
 • Ha estat mereixedora d'una menció especial del jurat en els Premis Acció 21, pel projecte "Un nou model de tanca accessible i sostenible".
 • ACEFAT forma part de la Xarxa Compra Reciclat.