Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Anthesis Lavola

Anthesis Lavola

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Societat Mercantil

Dimensió

Mitjana (de 50 a 249 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Empresa de serveis per a la sostenibilitat

Nombre de treballadors/es

291 persones treballadores

Facturació

9,7 M d'euros €

Documentació i resum

Resum

Memòria de sostenibilitat Lavola 2020

Vector econòmic

  • Certificació del sistema de qualitat des de l’any 2001, actualment conforme la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
  • A Anthesis Lavola consideren que és molt important fer extensius a tota la cadena de valor els valors de sostenibilitat inclosos en la seva política, per això es prioritza la selecció d’empreses proveïdores i subcontractades que disposen d’estratègies de gestió ambiental, de qualitat i de responsabilitat social.

Vector ambiental

  • Lavola disposa d’un sistema integrat de qualitat, gestió ambiental, gestió energètica i seguretat i salut. Des de l’any 2004 es disposa d’un Sistema de Gestió Ambiental certificat segons la norma ISO 14001 i l’any 2009 es va implantar i certificar un Sistema de Gestió de l’Energia que s’ha adaptat a les noves normatives existents, actualment la ISO 50001.
  • La seva seu central a Manlleu, l'Ecoedifici, disposa de més de 1.000 metres quadrats d’oficines i, entre altres reconeixements, és el primer edifici que ha rebut el Distintiu de Garantia de Qualitat de la Generalitat i és un dels 24 edificis europeus reconegut pel Programa Greenbuilding de la Comissió Europea per a la integració d’energies renovables en l’edificació no residencial. L’any 2010, obté la certificació LEED GOLD, la primera per a un edifici existent a l’Estat espanyol. L’Ecoedifici és fruit del disseny d’unes instal·lacions d’acord amb les necessitats de l’empresa i seguint els criteris de la sostenibilitat.
  • Lavola ha impulsat una iniciativa pionera en la gestió ambiental de la cadena de valor: el Cercle de proveïdors neutres en emissions de CO2. Es tracta d’una iniciativa que vol fer extensius els valors de responsabilitat empresarial de Lavola als proveïdors que treballen per a l’empresa, mitjançant el foment de la millora contínua i la gestió responsable dels aspectes ambientals. L'any 2020 es van compensar el 100% de les emissions de CO2, el consum d'energia va disminuir el 48% respecte del 2019. També es va consumir un 32% menys d'energia elèctrica respecte del 2019.
  • També ha implantat a l’Ecoedifici un sistema de monitoratge energètic: un programari i equips de seguiment de consums connectats a un servidor que emmagatzema informació.

Vector social

  • Les mesures de conciliació de vida personal i laborals són: flexibilitat horària, reducció de jornada, treball des de casa i menjador equipat.
  • Els canals de comunicació entre les persones treballadores són: la intranet, les entrevistes anuals de seguiment i les tertúlies tècniques per intercanviar experiències dels projectes que es desenvolupen i les reunions d’àrea.
  • Lavola és membre del Global Reporting Initiative (GRI), màxim referent internacional en memòries de sostenibilitat, i de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), organització que facilita les iniciatives voluntàries de conservació de la natura, el paisatge i el patrimoni cultural en finques privades i municipals.