Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Vivendex

Vivendex

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Petita (entre 10 i 49 treballadors/es)

Sector

Construcció

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Sector immobiliari

Nombre de treballadors/es

44 persones treballadores

Documentació i resum

Resum

Informació RSE Vivendex

Àmbit econòmic

 • Sistema de gestió integral que incorpora la visió de l’RSE a tots els seus objectius.
 • Política de qualitat: clara orientació a la satisfacció dels seus clients, la millora contínua i gestió dels processos. Durant el gener de 2018 es van certificar per la ISO 9001.
 • Durant l’any 2017 van elaborar un codi ètic o de conducta al qual s'ha adherit tota la plantilla. Posa l’accent, entre altres, en la transparència (contra la corrupció i el blanqueig de capitals) i veracitat de la informació, el tracte d'igualtat i respecte, la no discriminació tant entre companys o col·laboradors com amb el client, la confidencialitat i la promoció de les bones pràctiques. De fet, amb els col·laboradors habituals que formen part de les anomenades MLS o xarxes d'immobiliàries associades que comparteixen productes i clients, van signar també acords que inclouen un codi ètic per a una cooperació que beneficiï tots els implicats, especialment el client.
 • Han creat un comitè ètic per a aquells casos en què es detecti una vulneració dels temes citats anteriorment. 

Àmbit mediambiental

 • Ferm compromís per conèixer i controlar els aspectes mediambientals associats a la seva activitat, reduint el seu impacte tant com sigui possible.
 • Disposen de la certificació  ISO 14001 de medi ambient.
 • Cerquen la màxima eficiència en el seu consum d'energia i respecte l’any 2017 han reduït el consum d'aigua un 8% i el de paper un 25%.També han adequat les seves instal·lacions canviant la il·luminació existent per una de baix consum o LED.
 • Han realitzat sessions de conscienciació per a un bon ús dels mitjans de transport que utilitzen els agents immobiliaris durant les seves visites per tractar bones pràctiques com planejar les rutes per a ser més eficients i reduir l’impacte que tenen a l’entorn.
 • Accions de sensibilització al seu blog per sensibilitzar sobre el consum de l’energia verda.

Àmbit social

 • Impulsen diverses accions pel benestar i la salut de la seva plantilla: ajudes per anar al gimnàs, formacions sobre riscos laborals, etc.
 • Formació contínua per a tota la plantilla.
 • Igualtat d’oportunitats: disposen d’un codi ètic que, entre d’altres qüestions, vetlla per la no discriminació i la igualtat d’oportunitats. Actualment la seva plantilla la conformen un 46% de dones i un 54% d’homes.
 • Realitzen diverses col·laboracions amb entitats del seu entorn i patrocinen d'esdeveniments que organitzen persones conscienciades amb diverses causes a Barcelona i Reus. Un d’aquests actes ha estat el suport de la discapacitat psíquica greu i han patrocinat la FibroChampionsLeague, un esdeveniment que vol ajudar en la lluita contra la Fibromiàlgia i la fatiga crònica.
 • Col·laboren en l’organització d’activitats a la festa major de Sarrià per enfortir els llaços entre el seu veïnat i el lligam al barri.