Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > PortAventura Entertainment, SA

PortAventura Entertainment, SA

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Resort d'oci

Nombre de treballadors/es

1.893 persones treballadores.

Facturació

39 milions d'euros

Documentació i resum

Resum

Informe RSE PortAventura 2020

Àmbit econòmic

 • PortAventura es va adherir al Pacte Mundial el febrer de l'any 2008.

Àmbit mediambiental

 • Rep el reconeixement per disposar de 10 anys de certificat de garantia de qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.
 • Registre EMAS (Ressò Managment and Audit Scheme), i des de 2008, membre del Club EMAS de Catalunya.
 • Disposa del distintiu de garantia de qualitat ambiental del Departament de Medi ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per als seus hotels i de les certificacions mediambientals ISO 14001: 2015 i EMAS fins al 2021.
 • Des de 2009, sistema de sostenibilitat de Travelife: turisme sostenible en hotels. El 100% de l'energia elèctrica consumida a PortAventura prové de fonts d'energia renovable, lliure d'emissions de CO2.
 • S'ha realitzat un estudi d'eficiència energètica per empresa externa i s'han presentat propostes per reduir el consum energètic.
 • L'any 2020 van obtenir la certificació Cap a Residu Zero d'AENOR per a totes les activitats que intervenen en la gestió del Resort i es van valoritzar el 84% dels residus.

Àmbit social

 • PortAventura sempre ha tingut sensibilitat cap a la incorporació de persones pertanyents a col·lectius amb dificultats d'accés al mercat laboral i en risc d'exclusió social. En aquest sentit, la companyia ha col·laborat amb organitzacions socials properes al territori.
 • PortAventura posa a disposició dels seus empleats/des un ampli paquet de mesures que promouen la compatibilització de la vida professional i familiar en un marc laboral que aposta per l'estabilitat, el desenvolupament professional i el benestar físic, psíquic i emocional en l’entorn de treball: la flexibilització dels permisos de maternitat i paternitat, la flexibilització dels horaris en períodes de lactància, la possibilitat d'optar a un horari de treball flexible, les reduccions de jornada per cura d'un menor o familiar malalt i excedències.
 • La formació a empleats recull la gestió ambiental com un dels seus punts clau. Així, totes les persones que s'incorporen a la companyia reben formació sobre medi ambient, global i específica per a la seva unitat de treball. Aquelles persones que reingressen reben formació d'actualització, a través del seu comandament, sobre política ambiental i bones pràctiques ambientals en el lloc de treball. L'any 2020 es va realitzar una mitjana de 10,53 hores de formació per persona treballadora.
 • Port Aventura treballa perquè les instal·lacions i serveis siguin accessibles per a tot el món, siguin clients o empleats, independentment de la discapacitat o limitació que puguin tenir. Per això, des dels seus inicis, la companyia ha incorporat avenços i millores que fan del resort un indret plenament accessible, un espai lliure de barreres arquitectòniques i sensorials i adaptades les necessitats dels seus visitants. Destaquen les col·laboracions amb Down Catalunya, Fedaia i Asociación AACIC, entre altres. L'any 2020 van donar 16.858 kg d'aliments.