Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Fundació Ared

Fundació Ared

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Fundació

Dimensió

Mitjana (de 50 a 249 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Acompanyament de persones que es troben en situacions de vulnerabilitat

Facturació

4.958.797 euros

Documentació i resum

Resum

Memòria d'activitats Fundació Ared 2022

Balanç social Fundació Ared 2021

Àmbit de bon govern
 • En l’àmbit de l’anticorrupció, la Fundació té instaurades mesures per identificar riscos, implementar polítiques i pràctiques que evitin que es produeixi l’abús de poder per obtenir un benefici privat (exemplaritat del lideratge, formació, motivació, etc.).
 • Els comptes anuals i les memòries de la Fundació, a més d’estar auditades externament, estan disponibles públicament.
 • Han implementat un Sistema Integral de Gestió (SIG) de Qualitat (ISO 9001:2015), que es complementa amb la gestió de prevenció de riscos laborals i amb el compliment de la llei de protecció de dades de caràcter personal, que ha ajudat a fomentar la transparència i a estructurar la gestió.
Àmbit econòmic
 • És una entitat especialment compromesa en comunicar d’una forma clara el seu objectiu i els valors socials que defensa. A la seva pàgina web presenta l’origen dels seus fons i especifica en quin percentatge són públics, privats o propis. Així mateix també comunica amb percentatges la destinació d’aquests fons.
 • Una font importat d’ingressos de la Fundació prové de les donacions i col·laboracions amb empreses. Per a Ared és important que siguin organitzacions amb sensibilitat i consciència social que comparteixen els valors de la Fundació i així està establert per normativa interna.
 • Promou la responsabilitat social en la cadena de valor a través de la seva política de compra ètica i socialment responsable. Es promou la compra de productes alimentaris de proximitat i de proveïdors que proveeixin d’aquest tipus de productes.
 • La Fundació compta amb un gestor per incrementar l’eficiència en la gestió de la clientela. Dona especial importància a la relació amb la clientela a través de serveis d’atenció, suport i resolució de queixes; anàlisi de satisfacció de la clientela, certificats de garanties; suport tècnic i facilitats per a la devolució, la reparació i el manteniment. S’envien enquestes de satisfacció a la clientela i es manté una comunicació per correu electrònic per identificar queixes i buscar solucions.
 • Disposen de criteris d’avaluació amb els proveïdors, tant per la seva selecció com pel seu seguiment. La fundació aplica criteris de compra responsable en la selecció de proveïdors.
Àmbit mediambiental
 • S’ha fet un estudi de l’electricitat per conèixer el nivell de consum i s’ha substituït les bombetes per LED de baix consum.
 • Es promou la política de paper zero evitant imprimir documents.
 • L’empresa de càtering recicla tots els residus adequadament i es contracta un servei de recollida d’olis utilitzats.
 • La Fundació potencia l’economia circular i evita el malbaratament d’aliments mitjançant la donació del menjar sobrant als alumnes en paquets.
 • Els preocupa també la traçabilitat dels aliments i comuniquen als seus clients l'origen dels productes i quina és l'empresa proveïdora.
Àmbit laboral i social
 • Desenvolupament de un pla de formació en atenció a la diversitat, la igualtat i per a una vida lliure de violència cap a les dones.
 • Creació d'un canal segur per a poder alertar de casos de violència masclista per a les persones ateses i per al personal tècnic.
 • Flexibilitat horària d’entrada i sortida i des de la pandèmia el teletreball. Tot el personal de la Fundació té flexibilitat a l’hora d’entrar i sortir de la jornada laboral.
 • Participa de forma directa en xarxes de treball per fomentar la col·laboració i les sinèrgies amb altres entitats i amb l’Administració pública.
 • La Fundació participa activament en entitats com: Entitats catalanes d’acció social – ECAS, Coordinadora Catalana de Fundacions, Taula de Participació Social de Catalunya, Voluntaris.cat, etc.