Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Nestlé Espanya, SA

Nestlé Espanya, SA

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Alimentació

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Fabricació de productes agroalimentaris

Nombre de treballadors/es

4.090 persones treballadores

Facturació

2.145 milions d'euros

Documentació i resum

Resum

Informe RSE Nestlé 2020

Àmbit econòmic

 • Nestlé Espanya ha fet un exercici per alinear-se amb les directrius del Global Reporting Initiative (GRI), tant en enfocament com en indicadors. 

Medi Ambient

 • Nestlé compta amb un sistema propi de gestió mediambiental, el Nestlé Enviromental Management System (NEMS), que unifica totes les seves activitats i mesures mediambientals. El NEMS, implantat en tots els centres de producció de Nestlé al món, es revisa periòdicament i constitueix una valuosa eina per aconseguir la progressiva certificació de les fàbriques d'acord amb els requisits de la norma ISO 14001.
 • A Espanya compten amb aquesta certificació de gestió mediambiental les fàbriques de Girona, Marchamalo (Guadalajara), Miajadas (Càceres), Pontecesures (Pontevedra), La Penilla (Cantàbria), Araia (Àlaba), Valladolid i Gijón (Astúries).
 • Destaquen les iniciatives tendents a la transformació de subproductes del cafè en energia ecològica -a Girona-, la substitució de refrigerants tradicionals per altres més ecològics -a La Penilla- o l'ús de gas natural en lloc de fuel -en els centres d'Araia i Miajadas.
 • Altres esforços se centren en la reducció dels consums d'aigua, energia i material d'embalatge, així com en la disminució de la generació d'aigües residuals i d'emissions de CO2 a l'atmosfera.
 • Nestlé Espanya ha invertit 7,8 milions d'euros el 2020 en matèria mediambiental, dels quals 3,3 han estat destinats al projecte de caldera de pòsit de cafè a la fàbrica de Girona, l'objectiu del qual és la reducció d'emissions de CO2 de la fàbrica. La instal·lació es va posar en marxa el mes de juliol del 2020 i, el segon semestre del 2020, ja havia generat un estalvi del 9,5% de les emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEI).

Societat

 • La principal font de competitivitat de Nestlé la constitueix el seu equip humà. Per això, la política de recursos humans de Nestlé es preocupa de la seva formació i el seu desenvolupament professional, de la seva seguretat i de la conciliació de la vida personal. A Espanya, Nestlé compta amb un centre de formació propi a la seva seu central, l'activitat de la qual es complementa amb la que du a terme a les fàbriques i en el centre internacional de Suïssa. Cada any, Nestlé imparteix més de 500 cursos en horari laboral.
 • Nestlé participa activament amb altres organitzacions en programes i iniciatives que contribueixen a la consecució dels Objectius del Mil·lenni promoguts per Nacions Unides.
 • Així mateix, Nestlé incorpora en les seves polítiques el Codi Internacional per a la Comercialització dels Succedanis de la Llet Materna de l'Organització Mundial de la Salut (l'OMS), així com subscriu els 10 principis del Global Compact de Nacions Unides -sobre drets fonamentals de les persones, sobre drets laborals, sobre medi ambient i sobre bon govern de les empreses-, i, per tant, els recolza i promou íntegrament.
 • També col·labora amb Creu Roja Catalunya, i centra la seva participació en aquelles entitats l'activitat de les quals està relacionada amb les àrees de nutrició i infantesa. És firmant del Conveni Inserta amb la Fundació ONCE.
 • D'altra banda, Nestlé ha dissenyat la seva web corporativa de manera que sigui accessible per als usuaris amb algun tipus de discapacitat visual, seguint els estàndards WAI.