Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Soler i Sauret, SA

Soler i Sauret, SA

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Mitjana (de 50 a 249 treballadors/es)

Sector

Industrial

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Transport urbà i interurbà de passatgers

Nombre de treballadors/es

217 persones treballadores

Facturació

24 M d'€

Documentació i resum

Resum

Informe de progrés Soler i Sauret 2020

Àmbit econòmic

 • Es disposa d’un Comitè de RSC integrat per la Responsable de RRHH, Qualitat i Medi Ambient, l’Adjunt a Gerència i el Conseller Delegat.
 • També disposen d’un Sistema Integral de Gestió que guia el desenvolupament de totes les seves activitats i procediments que es revisa i actualitza periòdicament. Aquest Sistema l’integren les normes: ISO 9001 (sistema de gestió de qualitat), ISO 14001 (sistema de gestió ambiental), ISO 39001 (sistema de gestió de seguretat vial) i Une-en 13816 (Certificació del servei de transport públic de passatgers que mesura la qualitat del passatger).
 • Soler i Sauret realitza aportacions en un Fons d’Inversió amb criteris socialment responsables. A més a més, aproximadament 8% de la seva liquiditat s’inverteix amb criteris socialment responsables.
 • L'any 2020 Soler i Sauret va acabar el redactat de Codi Ètic i de Conducta que recull els valors, principis i pautes de conducta pels quals es regeix la organització.

Àmbit mediambiental

 • Soler i Sauret té implementada la ISO 14001. Aquesta ISO permet sistematitzar, de manera senzilla, els aspectes ambientals que es generen en cadascuna de les activitats que es desenvolupen en l'organització, a més de promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació des d'un punt de vista d'equilibri amb els aspectes socioeconòmics.
 • Obtenció del Distintiu de Garantia Ambiental que atorga el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. També, s’han instal·lat un sistema de reciclatge i recuperació d’aigües al túnel de rentat de vehicles, un sistema d’aigua amb filtre d’osmosi, etc.
 • Des de l’any 2009, el 100% de l’energia elèctrica que consumeix Soler i Sauret és d’origen 100% renovable.
 • La millora del comportament amb el medi ambient i l’enfoc preventiu, són dos elements clau del seu Sistema Integral de Gestió. Tot el seu personal de conducció disposa d’un Manual del Personal on es recull aquesta premissa.

Àmbit social:

 • Compromís amb l’accessibilitat dels seus serveis de transport de passatgers com a un element més per aconseguir la igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat universal: adquisició dels nous vehicles sempre analitzada des del punt de vista de l’accessibilitat i la seguretat.
 • Formació adreçada a les persones conductores sobre discapacitat i mobilitat reduïda.
 • Disposen de mesures de conciliació (jornada continuada per a les persones treballadores d’oficina, horaris flexibles d’entrada/sortida i possibilitat de teletreball).
 • El seu Pla de formació s’elabora a partir de les necessitats detectades pels comandaments però també per les que han estat identificades per part dels treballadors/es. Des de l’any 2011, disposen d’un pla d’igualtat, d’agent d’igualtat i d’una Comissió específica que en fa el seguiment.
 • Accions socials amb el territori: Signatura d’un conveni de col·laboració amb la Fundació Nou Xamfrà, pel qual Soler i Sauret realitzava una acció de patrocini a l’entinat per tal de finançar la compra de béns i material que millorés la prestació de serveis del Centre Especial de Treball (CET).