Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > SCIAS – Hospital de Barcelona

SCIAS – Hospital de Barcelona

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa d'Economia Social

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Salut

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis i atenció sanitària

Nombre de treballadors/es

896 persones treballadores (820 socis/sòcies de treball)

Facturació

73.661.835€

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE - SCIAS Hospital de BCN 2022

Àmbit econòmic

  • El model de gestió econòmica es basa en el seu codi ètic assistencial basat en la forma de gestió en l'atenció a les persones i en la seva relació amb tots els grups d'interès: clients-usuaris-socis de consum, socis de treball, proveïdors i societat en general.
  • Gestiona els aspectes de la Salut i la seguretat laboral a través del Comitè de Seguretat i Salut, del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, de les auditories normatives i les internes i altres grups de treball com la comissió d'infeccions, el comitè de residus, etc.

Àmbit ambiental

  • Certificacions ISO a diferents processos: Hostaleria, Atenció a l’usuari, Prevenció, Distribució de Magatzems, Esterilització i Servei de Manteniment.
  • Accions de reducció d’energia i d’estalvi sobre l’enllumenat i noves instal·lacions d’aire acondicionat, entre altres. 
  • Utilitza algun dels estàndards de referència per a la integració de la responsabilitat social en la gestió empresarial.

Àmbit laboral i social

  • Pla d'Igualtat des de l'any 2010, que fomenta la igualtat d'oportunitats, amb una cultura no discriminatòria entre el personal soci de treball i la conciliació de la vida laboral i familiar (faciliten jubilacions anticipades, possibilitats de reduir jornada per a treballadors +45 anys, facilitat en la realització de canvis interpersonals i en la realització fraccionada de les vacances).
  • Acompliment de la LISMI, amb persones amb algun tipus de discapacitat i amb col·laboració amb CET’s en les tasques de manteniment del jardí i neteja de zones no assistencials, destrucció confidencial de documentació, aprovisionament de material informàtic,  d'aliments i d’objectes de regal en venda per a la botiga de l'Hospital, entre altres.
  • Servei d'atenció al personal que dona resposta directa i de forma individualitzada a les consultes d'àmbit laboral. I un Consell Social que canalitza els assumptes col·lectius.
  • Durant el 2022 es van realitzar 9.390 hores de formació.
  • L'any 2022 es van fer donacions a diverses organitzacions com la Creu Roja o el Banc d'Aliments.