Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici

Sala de plens del Consell
Sala de plens del Consell

Notícies

22/02/2024

Dictamen en preparació

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, ha tramès, per tal que el Consell el dictamini, l'Avantprojecte de llei de l'estatut de municipis rurals. La proposta de dictamen serà analitzada i debatuda per la Comissió d'Economia i Fiscalitat i Unió Europea del CTESC.

15/02/2024

Dictamen en preparació

La consellera d'Educació, Anna Simó Castelló, ha tramès, per tal que el Consell el dictamini, el Decret sobre el règim lingüístic del sistema educatiu. La proposta de dictamen serà analitzada i debatuda per la Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials del CTESC.

14/02/2024

Dictamen en preparació

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano i Canadés, ha tramès, per tal que el Consell el dictamini, l'Avantprojecte de llei dels instruments de provisió del Sistema Públic de Serveis Socials. La proposta de dictamen serà analitzada i debatuda per la Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials del CTESC.

30/01/2024

Indicadors socioeconòmics i laborals

Als Indicadors socioeconòmics i laborals, corresponents al mes de gener (núm. 188), trobareu informació sobre indicadors de conjuntura econòmica i de mercat de treball de Catalunya.

22/12/2023

Aprovat el dictamen sobre la llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

Entre d’altres, el CTESC avisa que el Govern ha de garantir la situació actual de la Fundació UOC.

Dictamen 19/2023

14/12/2023

Els CES de Catalunya celebren una trobada per intercanviar experiències i impulsar la seva activitat

S'ha celebrat, a la seu del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, una trobada institucional entre diferents Consells Econòmics i Socials de Catalunya. L’objectiu de la reunió ha estat intercanviar informació i experiències entre els espais de representació institucional i social d'àmbit local i comarcal, a fi d’impulsar tant la col·laboració entre els òrgans assistents com la seva activitat.
Els CES de Catalunya celebren una trobada per intercanviar experiències i impulsar la seva activitat

Activitats

Mercat de Treball i Polítiques Socials

Reunions dels òrgans

29/02/2024
10.00 - 12.00

Reunió amb la 2a tinenta Alcalde de Badalona, la Sra. Cristina Agüera Gago

Activitat de la presidència

01/03/2024
12.00 - 13.00

Executiva

Reunions dels òrgans

04/03/2024
12.00 - 14.00

més activitats

Dictàmens
Estudis i informes
Butlletins
L'Observatori de l'RSE
Memòria socioeconòmica
Indicadors
Recull normatiu
Centre de Documentació
20è Aniversari del CTESC

Organitzacions representades

Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)
Unió General de Treballadores i Treballadors de Catalunya (UGT)
Foment del Treball Nacional
PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya
Unió de Pagesos de Catalunya (UP)
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP)
Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC)
Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya