CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Publicacions

Organització del treball i salut laboral. Bases científiques, jurídiques i técniques per a la prevenció dels riscos psicosocials

Llibres del CTESC
Clara Llorens Serrano, Salvador Moncada i Lluís, Esther Sánchez Torres
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2005
Col·lecció Llibres del CTESC - 03 | ISBN: 84-393-6762-7 | 150 pàg. | Preu: 20 €

Compra en línia [>]

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat