CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Publicacions

Conferència Europea

Conferència europea
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya amb suport de la Comissió Europea
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2004
Col·lecció Jornades i conferències | 105 pàg.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat