Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2009 > Informe sobre l'R+D+I a Catalunya (2002-2005): una anàlisi comparativa

Informe sobre l'R+D+I a Catalunya (2002-2005): una anàlisi comparativa

23 Informe R D I
Xavier Riudor i Pons (dir.), Cristina Boada, Lluís Ferrer, David Mallafrè, Eva Miñarro

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2009
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 23 | ISBN 9788439380009 | 278 pàg.
Text complet PDF

El desenvolupament de la recerca i la innovació són factors clau per aconseguir una economia més competitiva i productiva. En aquest sentit, durant els últims anys, a Catalunya es constata un notable esforç en les inversions en R+D+I però, tot i així, encara s’observa que estem per sota dels registres de la Unió Europea, i encara més dels Estats Units o del Japó. En un context poc favorable per alguns dels principals motors de la nostra economia, com la construcció o el turisme, la necessitat d’un canvi de model econòmic es fa més peremptori que mai, i aquest, necessàriament, comporta apostar per la recerca i la innovació, sense deixar de banda altres factors d’importància vital com les infraestructures, el capital humà i el capital social.

En aquest informe s’analitza el comportament de la recerca, el desenvolupament i la innovació a Catalunya entre el 2002 i el 2005, tot incorporant una aproximació a les polítiques d’R+D+I com un element de suport a les estratègies de recerca per part dels agents involucrats (empreses, centres de recerca, universitats, etc.). Per dur a terme aquesta tasca, la situació catalana (2002 al 2005) es compara amb la de Navarra, Madrid, País Basc, Espanya i Unió Europea.

En concret, entre els objectius específics que tracta l’informe, destaquen:

  • Conèixer les diverses polítiques i estratègies seguides per les comunitats autònomes objecte d’estudi, pel que fa a l’R+D+I, i posar de relleu els aspectes més significativament diferencials i propis, en contrast amb les polítiques que s’han dut a terme a Catalunya.
  • Analitzar l’evolució de les despeses internes, del personal ocupat en R+D, de les despeses d’innovació i de les diverses intensitats per sectors institucionals en els territoris objecte d’estudi, amb l’objectiu de destacar patrons diferencials de despesa respecte de Catalunya.
  • Analitzar la intensitat en R+D del “sector empreses” desagregada per branques d’activitat en els anys 2002-2005, amb l’objectiu d’avaluar en quina mesura els nivells i l’evolució de l’especialització productiva i la intensitat en R+D de les diferents branques d’activitat afecten la intensitat global en recerca d’aquest sector, en el marc de la comparació amb els territoris objecte d’estudi.

Darrera actualització: 02/05/2024