CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Publicacions

L'estructura econòmica de l'Euroregió Pirineus Mediterrània

Llibres del CTESC
Alfons Bayraguet, Xavier Bonet, José Carrillo de Albornoz, Joan Manuel Fandiño, Manuel Gómez Acosta, Salvador Guillermo, Mercedes Pizarro, Albert Roca, Joaquín Trigo
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2005
Col·lecció Llibres del CTESC - 01 | ISBN: 84-393-6737-6 | 252 pàg. | Preu: 20 €
Compra en línia [>]

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat