Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2008 > La igualtat entre homes i dones a Catalunya. Anàlisi de la situació actual

La igualtat entre homes i dones a Catalunya. Anàlisi de la situació actual

Llobet, Dolors (ponent) ; Riudor Pons, Xavier (coor.) ; Villar Rico, Virgínia (autora)

Text complet PDF

El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, com a fòrum permanent d’assessorament, anàlisi i debat entre els principals agents socioeconòmics i la societat, té entre els seus principals àmbits de treball el de la igualtat entre dones i homes. En aquest sentit, el present informe té com a finalitat fer una descripció de quina és la situació de les dones a Catalunya en els àmbits següents: el mercat de treball, els salaris, la salut, els usos del temps i la pobresa i l’exclusió social. També s’analitza quina és la situació de les dones immigrades a Catalunya, com a col·lectiu especialment vulnerable.

Si bé la incorporació de la dona al mercat de treball és una realitat, no ho és en igualtat de condicions amb l’home. L’informe descriu quina és la relació de la dona amb el mercat de treball a partir de l’anàlisi de la in-activitat, l’activitat, l’ocupació i l’atur. Així mateix, s’analitzen les diferències salarials entre homes i dones a-tenent a diverses variables a partir de les dades de l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial. D’altra banda, l’informe fa un repàs de les desigualtats per raó de gènere en matèria de salut, riscos laborals i sinistralitat laboral.

Es fa una explicació de quines són les tendències en els usos socials del temps a partir de les dades de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població corresponents a l’any 2006, així com de quina és la importància i la dimensió econòmica del treball no remunerat. A través de la informació que proporciona l’Enquesta de condicions de vida de l’any 2005 es fa un repàs de com afecta la pobresa al col·lectiu femení i de quins són els factors que influeixen de manera específica a les dones i que poden derivar en situacions de pobresa i exclusió social. Finalment, s’analitza les dones immigrades, atès que és un col·lectiu de dones que pateix el que s’anomena una situació de discriminació múltiple.

Darrera actualització: 03/12/2021