Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2010 > Informe sobre les empreses d'inserció a Catalunya

Informe sobre les empreses d'inserció a Catalunya

25 Empreses d'inserció
Jaume Sellés (ponent), Joan Antoni Santana (dir.), Lluís Ferrer, Roser Ferrer, Joan Antoni Santana, Matias Vives

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2010
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 25 | ISBN 9788439383130 | 187 pàg.
Text complet PDF

A petició del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, el CTESC ha elaborat, l’informe “Les empreses d’inserció a Catalunya”. El sector estava format per 47 empreses el mes de maig de 2009, però l’informe s’ha basat en les 29 empreses que havien presentat el seu balanç d’activitat l’any 2007 i les 28 que l’havien presentat l’any 2006, segons consta en el Balanç Social de les empreses d’inserció dels anys 2006 i 2007, que va facilitar la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball.

L’informe, aprovat pel Ple del CTESC el 25 de gener de 2010 està format per nou apartats que aborden diferents aspectes de context social i normatiu i de contingut econòmic del sector:

 • Després d’una breu introducció, en el segon epígraf s’exposa quina és la situació de les empreses d’inserció en l’àmbit de la UE.
 • L’apartat tercer conté una anàlisi del marc jurídic de les empreses d’inserció en els àmbits europeu, estatal i català.
 • A continuació, l’estudi aborda la qüestió de la dimensió necessària del sector.
 • Al cinquè apartat es caracteritzen les persones perceptores de la Renda Mínima d’Inserció i es comparen aquestes característiques amb les de les persones treballadores en procés d’inserció.
 • A l’apartat sisè de l’informe:
  • Es determina la distribució per grans sectors productius i en el territori del valor afegit i del nombre de persones treballadores de les empreses d’inserció en comparació amb l’empresa ordinària.
  • També s’estudia la relació entre la productivitat i els costos salarials nominals per grans sectors de les empreses d’inserció respecte de l’empresa ordinària així com de l’empresa representativa (aquella que realitza les mateixes activitats que les empreses d’inserció).
  • S’analitza el balanç econòmic de les empreses d’inserció i es compara amb el de l’empresa ordinària.
  • Finalment, es fa una estimació dels costos diferencials de les empreses d’inserció derivats del procés d’inserció identificant dos components principals com són el cost del personal d’acompanyament i el cost de la formació de les persones treballadores en procés d’informació.
 • En el setè apartat s’estudia el finançament públic de les empreses d’inserció des de diverses perspectives.
 • Els dos darrers epígrafs de l’informe recullen les conclusions i les consideracions i propostes d’actuació, respectivament.

Darrera actualització: 02/05/2024