Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2008 > Necessitats de cura i atenció a les persones en situació de dependència. Anàlisi de la demanda futura

Necessitats de cura i atenció a les persones en situació de dependència. Anàlisi de la demanda futura

18 Necessitats de cura i atenció
Virgínia Villar Rico, Carles Sanosa i Llinares, Eva Miñarro Acosta, Cristina Boada Jané

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2008
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 18 | ISBN 9788439377344 | 152 pàg.
Text complet PDFPresentació (PPS)

L’atenció a les persones en situació de dependència i la promoció de la seva autonomia personal és un dels principals reptes de la política social dels països desenvolupats.

Atenent a la importància social d’aquest tema, el CTESC es va plantejar la necessitat d’elaborar aquest infome, amb l’objectiu de fer una previsió de les necessitats de cures que té i tindrà la població en un futur, tant des de la vessant sanitària com dels Serveis Socials, abastant totes aquelles situacions de manca d’autonomia per realitzar els actes bàsics de la vida diària que necessiten de l’assistència o cura per part d’una tercera persona, en el marc de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Davant la impossibilitat d’analitzar amb detall la demanda futura de serveis associats a tots els àmbits que podien requerir necessitats de cures, l’informe se centra en el desenvolupament de la previsió de demanda futura de tres serveis concrets: llars d’infants; servei per mantenir l’estada en domicili de les persones en situació de dependència; habitatges tutelats i residències.

Per últim, l’informe finalitza amb l’anàlisi de l’impacte laboral que tindrà lloc amb l’aplicació de la Llei.

Darrera actualització: 03/12/2021