Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2006 > La negociació col·lectiva a Catalunya

La negociació col·lectiva a Catalunya

La negociació col·lectiva a Catalunya
Anàlisi jurídica dels continguts: Jordi García i Viña, Daniel Martínez i Fons, Alberto Pastor i Martínez, Alberto Pastor i Martínez, Alberto Pastor i Martínez, Xavier Solà i Monells
Mostra representativa: Xavier Gimeno Torrent

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2006
Col·lecció Estudis i informes

Presentació

L’estudi de la negociació col·lectiva a Catalunya ofereix una visió de la realitat negocial del nostre país i, per això, el seu objecte d’anàlisi consisteix en una mostra representativa dels convenis col·lectius vigents a Catalunya durant l’any 2003 i el primer trimestre del 2004.

La construcció de la mostra representativa de convenis es va encarregar a un sociòleg, que, en funció de diversos criteris objectius com ara el nivell de negociació, el sector d’activitat, l’àmbit territorial, el nombre de treballadors afectats pel conveni, el nombre d’empreses cobertes pel conveni o el tipus de sector –públic o privat–, va efectuar una selecció de convenis representativa de la realitat negocial de Catalunya.

Així doncs, pretén oferir, des d’una perspectiva jurídica, una visió crítica dels continguts negocials tenint en compte el marc normatiu vigent i les últimes línies de tendència jurisprudencials sobre les diverses matèries abordades al treball.

Autors i coordinadors

Anàlisi jurídica dels continguts

 • Jordi García i Viña, professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social, Universitat de Barcelona
  (capítol IV, apartats 1, 2 i 3 del capítol VIII, capítol X)
 • Daniel Martínez i Fons, professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social, Universitat Pompeu Fabra
  (apartats 2 i 3 del capítol II, capítol III i capítol XII)
 • Alberto Pastor i Martínez, professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social, Universitat Autònoma de Barcelona
  (capítol V)
 • José Luis Salido i Banús, professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social, Universitat de Barcelona
  (capítol VI, Apartat 4 del capítol VIII, capítol IX, capítol XIII)
 • Raquel Serrano i Olivares, professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social, Universitat de Barcelona
  (capítol I, apartats 1 i 4 del capítol II, capítol XI)
 • Xavier Solà i Monells, professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social, Universitat Autònoma de Barcelona
  (capítol V i capítol VII)

Mostra representativa

 • Xavier Gimeno Torrent, llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona

A. Construcció de la mostra representativa

B. Continguts negocials

 1. Compromisos d'ocupació
 2. Contractació
 3. Drets relatius a la formació professional
 4. Classificació professional i promoció professional
 5. Temps de treball
 6. Salari
 7. Seguretat i salut laboral i seguretat mediambiental
 8. Poders de l'empresari
 9. Extinció del contracte de treball
 10. Millores voluntàries
 11. Drets de les persones treballadores
 12. Noves tecnologies
 13. Comissions paritàries

Darrera actualització: 03/12/2021