CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Publicacions

El marc català de relacions laborals i de la protecció social / Volum I

Llibres del CTESC
Directors de l'obra: Ricard Esteban, Francesc Pérez Amorós
Autors: Neus Ciscard, Ricard Esteban, María José Feijóo, Josep Maria Fusté, Agnès Pardell, Francesc Pérez Amorós

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2005
Col·lecció Llibres del CTESC - 04 | ISBN: 84-393-6802-X | 209 pàg. | Preu: 20 €
Compra en línia [>]

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat