Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2022 > Situació del treball autònom a Catalunya 2021

Situació del treball autònom a Catalunya 2021

64 Informe Autonoms2021
Ricard Bellera (ponent), Joan Antoni Santana (dir.), Pere Castell, Roser Ferrer, Marta Olivella i Virgínia Villlar

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2022
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 64 | ISBN 9788419326379 | 146 pàg.
Text complet PDFResum executiu. Consideracions i recomanacions (CAT) PDFResumen ejecutivo. Consideraciones y recomendaciones (ES) PDFPresentació PDF
Vídeo Imatges

En compliment de l’article 2.1e de la Llei 7/2005 del CTESC, aquest organisme elabora -amb una cadència anual- una diagnosi de la situació del treball autònom.

A finals de l’any 2021, a Catalunya el règim especial de treballadors autònoms (RETA) concentra el 15,9% de l’afiliació del total del sistema. Atesa, doncs, la seva importància, són nombroses les facetes que ens ocupen i preocupen en aquest àmbit.

En aquest context, el CTESC ha elaborat l’informe Situació del treball autònom a Catalunya 2021, en el que planteja i analitza temàtiques de gran abast, amb una incidència notable en la nostra economia i que tenen un impacte significatiu sobre el col·lectiu de persones autònomes. Els capítols primer i segon recullen el resum executiu i la introducció de l’informe. Als apartats tercer i quart, respectivament, es descriu l’evolució del treball autònom a Catalunya mitjançant l’anàlisi de l’Enquesta de població activa i els registres de la Seguretat Social, Al capítol cinquè es presenta una avaluació comparativa de la situació del treball autònom a Catalunya i la d’altres països europeus. L’apartat sisè analitza les dades relatives a la protecció social del treball autònom i l’apartat setè les mesures destinades al seu foment i consolidació. L’apartat vuitè descriu les principals novetats normatives aprovades en relació amb el treball autònom.

Aquestes matèries requereixen un tractament i un desplegament especial per part de les autoritats competents atenent la perspectiva del treball autònom. En aquesta línia, en la seva facultat d’òrgan consultiu i d’assessorament del Govern, el CTESC, en el capítol novè de l’informe, presenta 65 consideracions i recomanacions en els àmbits següents:

  • accés i disponibilitat d’informació per avaluar adequadament la situació del treball autònom i les polítiques en aquesta matèria;
  • mesures de foment i consolidació del treball autònom;
  • Seguretat Social; formació i competitivitat;
  • governança de les polítiques relatives al treball autònom; i,
  • adequació de la normativa en matèria de treball autònom a la realitat del mercat laboral.

El valor afegit que suposa el consens dels agents econòmics i socials que integren el CTESC avala i atorga notorietat i una rellevància significativa a aquestes recomanacions.

Darrera actualització: 03/07/2024