CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Publicacions

L'agricultura de les perifèries urbanes

10 L'Agricultura
Sempere Roig, Jordi
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2007
Col·lecció Llibres del CTESC - 10 | ISBN: 978-84-393-7453-4 | 306 pàg. | Preu: 20 €

Compra en línia [>]

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat