Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2012 > Informe sobre la indústria a Catalunya: situació, reptes i possibilitats

Informe sobre la indústria a Catalunya: situació, reptes i possibilitats

27 Informe Indústria
Salvador Guillermo (ponent), Joan Antoni Santana (dir.), Pere Castell, Lluís Ferrer, Joan Antoni Santana

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2012
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 27 | 228 pàg.
Text complet PDFResum executiu (CAT) PDFResumen ejecutivo (ES) PDFExecutive summary (EN) PDFText complet (EPUB)

Aquestes darreres dècades, la transformació econòmica, tant a dins com a fora de Catalunya, ha comportat canvis molt profunds que han reconfigurat la nostra estructura productiva. L’anàlisi que presentem és una aproximació als canvis estructurals que s’han produït a la indústria catalana les darreres dècades. L’objectiu és quantificar la magnitud dels canvis que s’han produït i determinar-ne l’abast en termes agregats.

Per fer-ho hem emprat les Taules Input Output de Catalunya (TIOC) de l’any 1987, del 2001 i del 2005. Amb les dades de les TIOC, i emprant models d’impacte, s’ha analitzat l’evolució de les interrelacions entre la indústria i la resta de sectors, i les implicacions d’aquests canvis en termes de creixement de la producció, del VAB, de la productivitat, de l’ocupació, de les exportacions i importacions així com també de la recerca i el desenvolupament (R+D). També s’ha analitzat l’evolució de les interrelacions productives intersectorials, posant l’accent en l’evolució dels consums intermedis, amb l’objectiu d’analitzar l’impacte que han pogut tenir els processos d’externalització d’activitats industrials o bé cap a l’estranger (offshoring), o bé cap a la resta d’activitats no industrials del propi mercat (outsourcing).

L’informe s’estructura en sis capítols.

  • Després de la introducció i el resum executiu de l’informe, el capítol 3 aborda des d’un punt de vista teòric el fenomen de la pèrdua de pes de la indústria, una realitat que també és possible percebre a la resta d’economies occidentals.
  • En el capítol 4 s’analitza el paper de la indústria a l’economia catalana. S’estudia el pes de la indústria a Catalunya i es fa una anàlisi de la producció, del valor afegit, de l’ocupació i de la productivitat per sectors. Es dediquen uns apartats particulars a les exportacions i les importacions, a l’ocupació i a l’R+D per branques d’activitat.
  • Seguidament, en el capítol 5, es presenta una anàlisi de conjuntura on s’estudia l’impacte de la crisi i l’evolució de la indústria fins els últims dies. Aquesta aproximació s’ha fet amb l’objectiu de perllongar l’anàlisi que per disponibilitat de dades només pot arribar fins al 2005 amb la informació de les TIOC.
  • En el capítol 6 es presenta un breu recull d’estudis sobre la indústria, se’n recullen les principals conclusions, i en alguns casos es comparen els seus resultats amb els del nostre estudi.
  • Finalment, en el capítol 7 s’ha dut a terme un intent de copsar l’entitat estratègica de cada activitat, i també s’ha desenvolupat una nova estratègia de càlcul que ens permeti aproximar quantitativament el perímetre de la indústria sumant a l’activitat pròpiament industrial la que hi està directa o indirectament relacionada.

L’informe conclou amb un capítol de recomanacions al Govern de la Generalitat de Catalunya consensuades pels agents econòmics i socials representats en el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Per facilitar-ne la lectura els aspectes més tècnics queden recollits en un annex metodològic al final de l’informe, on s’explica l’elaboració de cadascun dels indicadors que s’han emprat.

Darrera actualització: 03/12/2021