Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2003 > Responsabilitat social de les empreses

Responsabilitat social de les empreses

Estudis i informes
Coordinador de l'estudi: Francesc Casares Potau

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2003
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 01 | ISBN 84-393-6410-5 | 77 pàg.
Text complet PDF

La Responsabilitat Social de les Empreses (RSE) és un tema complex i d’actualitat molt recent a Catalunya, però també a gran part del països europeus. En l’estudi presentat pel CTESC s’ofereix una visió de conjunt sobre la RSE, que destaca els passos fets als diferents estats membres de la Unió Europea amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de la temàtica i d’orientar l’adopció de possibles mesures en la matèria de cara al futur.

Es defineixen la nova concepció d’empresa que comporta l’assumpció de responsabilitats socials, així com els beneficis que suposa l’enfocament responsable de l’empresa i els punts febles i les crítiques que desvetlla aquesta nova forma d’afrontar el món dels negocis. Es dóna, alhora, una visió històrica de la RSE. D’on ve aquest concepte, com ha evolucionat, tant des del punt de vista teòric com pràctic, quin ha estat el seu desenvolupament a Europa en els darrers anys, i més concretament a Espanya i a Catalunya, són algunes de les qüestions abordades. S’esmenten també els continguts específics de la RSE, distingint aquells que es poden portar a terme a l’interior de l’empresa (la dimensió interna de l'RSE), dels que s’enfoquen cap a l’exterior, amb una atenció específica a les pimes.

A nivell europeu s’esmenta com, a partir de la Cimera de Lisboa, la Unió Europea ha posat en marxa tot un seguit d’actuacions al voltant de la RSE que han desembocat en l’elaboració d’una estratègia europea. Es mostren les directrius i les activitats proposades per la Comissió, així com el debat generat al voltant de la intervenció comunitària en aquest tema, que ha de constituir un marc de referència per les possibles mesures que es prenguin a nivell de Catalunya. S’ofereix també un panorama del marc legislatiu espanyol i català, comparant el que s’està fent actualment als diferents països de la Unió Europea, junt amb una recollida sistemàtica dels principals instruments, guies per a l’elaboració d’informes, balanços i auditories en matèria de RSE que s’estan aplicant.

Finalment, pel que fa a Catalunya, s’esmenta la necessitat d’obrir un període de reflexió i de debat a nivell institucional i social sobre la RSE i, concretament, sobre la seva aportació tant a la millora de les condicions de vida i de treball dels ciutadans com a la millora del medi ambient. En aquest debat, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) hi pot tenir un paper clau, ja que integra la major part dels interlocutors implicats.

L’estudi ha estat debatut i aprovat en la Comissió Permanent de l’Àrea Socioeconòmica celebrada el dia 15 de juliol del 2003 i posteriorment s’eleva al Ple, on s’aprova definitivament el dia 21 de juliol del 2003.

Darrera actualització: 03/07/2024