Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2021 > El temps de treball: canvis normatius, tendències emergents i regulació en els convenis col·lectius

El temps de treball: canvis normatius, tendències emergents i regulació en els convenis col·lectius

59 Informe Temps_Treball
Juan Antonio Pasadas (ponent), Xavier Riudor (dir.), Cristina Boada, Eva Mas i Marta Olivella

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2021
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 59 | ISBN 9788418601613 | 279 pàg.
Text complet PDFPresentació PDFResum executiu. Consideracions i recomanacions (CAT) PDF
Vídeo

L’origen d’aquest informe neix del Pla de treball del Consell de Relacions Laborals 2019 on s’establia la necessitat de fer un seguiment de les recomanacions de la negociació col·lectiva (NC) de les matèries sociolaborals. El Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies traslladà, a partir de la proposta dels agents socials, la petició al CTESC.

L’informe pretén donar resposta als objectius específics següents:
  • Contextualitzar teòricament l’ordenació del temps de treball a partir de l’anàlisi bibliogràfica en tres nivells concrets: com s’estructura la NC i el temps de treball en els acords interprofessionals; el paper de la NC i de l’autonomia individual en aquest procés  i els principals canvis normatius en el temps de treball introduïts des de la reforma laboral de 2012 fins l’actualitat.
  • Analitzar les mesures relacionades amb el temps de treball en els convenis col·lectius  a través de l’estudi d’una mostra de 60 convenis col·lectius del sector privat d’àmbit estatal, autonòmic, provincial i d’empresa. Per aquest propòsit les mesures es desagreguen per temàtiques més específiques: la jornada de treball, el calendari laboral i els horaris, el temps de descans, els permisos i llicències i la coresponsabilitat i el temps de treball. Alhora, atesa la necessitat d’avaluar els efectes de la reforma laboral i de les recomanacions del CRL, l’anàlisi es divideix en tres moments temporals de forma que en total s’analitzen 153 convenis col·lectius.
  • Mentre s’estava elaborant l’informe, esclatà la pandèmia del COVID-19, amb un impacte sense precedents en la societat, l’economia i lògicament en el mercat de treball. Aquest fet, per força major, obligà a afegir un nou objectiu, descriure les tendències detectades en relació al temps de treball i els reptes que planteja la COVID-19 sobre aquesta matèria a partir de l’anàlisi documental i estadístic.
  • A partir d’aquí, l’informe incorpora un capítol de consideracions amb  gairebé 50 recomanacions, consensuades per tots els membres del CTESC, amb la finalitat que puguin ser aplicades en la regulació dels convenis i en les polítiques que en aquest marc li corresponguin. A més d’un seguit de consideracions de caire general, es proposen orientacions i actuacions específiques en els següents àmbits: el procés negociador i el Consell de Relacions Laborals; el temps de treball en els convenis col·lectius en les temàtiques específiques citades anteriorment; i per últim, en relació amb el temps de treball i els reptes que planteja la COVID-19.

Darrera actualització: 22/03/2022