CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Publicacions

Del barraquisme a les institucions

14 Del barraquisme a les institucions
Hinojosa Lucena, Rafael
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2008
Col·lecció Llibres del CTESC - 14 | ISBN: 9 788439 378761 | 99 pàg. | Preu: 20 €

Compra en línia [>]

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat