Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2023 > El sector cultural a Catalunya

El sector cultural a Catalunya

66 Informe SectorCultural
Xavier Riudor (dir.), Cristina Boada, Diego Herrera, David Mallafrè, Xavier Riudor, Virgínia Villar i Matias Vives

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2023
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 66 | ISBN 9788419695208 | 330 pàg.
Text complet PDFResum executiu. Consideracions i recomanacions (CAT) PDFResum ejecutivo. Consideraciones y recomendaciones (ES) PDFPresentació PDF
Vídeo Imatges

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), a iniciativa pròpia, va acordar la realització d’un informe sobre el sector Cultural. Aquesta iniciativa sorgeix a partir la constatació de la situació estructural del sector. La crisi del 2008 va tenir una repercussió molt negativa sobre la majoria dels dominis culturals, amb una davallada molt important dels recursos públics adreçats al sector, a més d’una reducció del consum privat. Un cop remet la crisi, si bé alguns dominis havien iniciat una certa recuperació, la irrupció de la pandèmia de la COVID-19 va tornar a colpejar bona part del sector, i és quan es palesa, amb més rotunditat, l’empitjorament de les condicions de treball i les dificultats de sostenibilitat de les empreses i entitats que configuren el teixit cultural.  

Atès aquest context, la finalitat de l’informe és l’anàlisi del sector cultural a Catalunya i, en particular, els reptes als quals s’enfronta, des del punt de vista de les condicions laborals i de la situació de les empreses i entitats, amb l’objectiu de poder elaborar un seguit de consideracions i recomanacions finals al Govern.

L'informe s'estructura en nou capítols, entre els quals es troben el marc teòric; una anàlisi de les principals magnituds econòmiques, fent una especial incidència en els factors condicionants de l’evolució agregada del sector i en la distribució de la productivitat aparent en termes de treball i de diferents variables per dominis i subbranques; una aproximació al mercat de treball, a partir d’una classificació d’ocupacions; una descripció de les polítiques culturals a Catalunya; un recull d’experiències i bones pràctiques; i les aportacions més rellevants de les persones expertes que van participar en les sessions de compareixences organitzades al Consell.

L’informe conclou amb un capítol de consideracions amb 50 recomanacions adreçades al Govern, totes elles consensuades per les conselleres i consellers del CTESC. Es desglossa en 5 apartats: el sector cultural, la situació econòmica, el mercat de treball, instruments i mesures per reforçar el sector cultural i recomanacions.
 

Darrera actualització: 24/04/2024