Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2014 > Emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques

Emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques

35 Informe Emprenedoria
Mercè Garau (ponent), Xavier Riudor (dir.), Diego Herrera, Eva Mas, Marta Olivella, Xavier Riudor i Virgínia Villar

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2014
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 35 | 238 pàg.
Text complet PDFResum executiu (CAT) PDFResumen ejecutivo (ES) PDFExecutive summary (EN) PDF
Presentació (PREZI) Disponible a: Dialnet BEG

La persistència de l’actual crisi econòmica, financera i d’ocupació ha rellançat l’emprenedoria com una de les possibles sortides i com a factor de creixement empresarial i d’ocupació. En conseqüència, ha passat a ser objecte d’iniciatives públiques i privades, de debats polítics, empresarials, sindicals i acadèmics.

En aquest context, el CTESC, a iniciativa pròpia, va decidir aportar la seva visió, amb la finalitat d’aportar un seguit de consideracions i recomanacions al Govern en aquest àmbit.

Els principals objectius als que ha intentat donar resposta l’Informe són:

  • Establir un concepte d’emprenedoria comú i que serveixi de base per analitzar la realitat del fenomen, tant des d’una perspectiva quantitativa com qualitativa.
  • Descriure el procés d’emprendre, les seves fases, principals obstacles, elements clau en el procés i els factors d’èxit.
  • Focalitzar l’atenció en l’educació emprenedora, les seves característiques, els seus beneficis, metodologia, grau d’implantació en les diferents etapes formatives, amb una especial menció al rol del professorat.
  • Descriure i analitzar les polítiques d’emprenedoria, així com elaborar un llistat de mesures actives a Catalunya.

De l’informe es voldria destacar el següent:

  1. L’esforç per donar una visió actualitzada de la situació de l’emprenedoria a Catalunya i al món, especialment pel que fa referència al procés d’emprendre, l’educació emprenedora i les polítiques d’emprenedoria.
  2. El recull d’experiències en educació emprenedora i en programes de suport a l’emprenedoria.
  3. La sistematització de les polítiques d’emprenedoria i el recull exhaustiu de mesures actives a Catalunya.
  4. La metodologia de l’informe, amb un pes especial de les set sessions de compareixences en les quals han participat un total de 24 ponents, entre emprenedors, experts i decisors polítics. Les principals aportacions han estat recollides en forma de glosses al llarg de l’Informe.
  5. Per últim, l’informe incorpora una proposta de cinquanta-vuit recomanacions al Govern, amb l’objectiu de millorar les polítiques d’emprenedoria al nostre país.

Darrera actualització: 24/04/2024