Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2007 > Contracta i subcontracta d'obres i serveis. El cas de les empreses de serveis integrals

Contracta i subcontracta d'obres i serveis. El cas de les empreses de serveis integrals

Contracta i subcontracta
Xavier Riudor (Cap de projecte), Núria Tuset (coor.), Lluís Ferrer, Roser Ferrer, Núria Tuset, Núria Mora (suport tècnic)

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2007
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 15 | ISBN 9788439375371 | 120 pàg.
Text complet PDF

L’origen d’aquest informe es troba en l’interès del Departament de Treball i dels agents socials i econòmics de conèixer millor les empreses de serveis integrals que estan prestant els seus serveis a Catalunya. Les empreses de serveis integrals es defineixen, com indica el seu nom, per oferir uns serveis a les empreses i alhora perquè aquests són un serveis integrals, és a dir, que inclouen un ventall ampli o indefinit de serveis.

L’informe s’ha centrat bàsicament en dos aspectes:

  • en primer lloc, l’anàlisi de la contractació laboral que aquestes empreses han dut a terme al llarg de l’any 2005, atès l’interès expressat en àmbits com la Comissió de Seguiment de la Contractació a Catalunya de caracteritzar la contractació que fan aquestes empreses i mirar de valorar el seu pes en qüestions com la temporalitat laboral, o el còmput d’ocupació industrial als serveis, ja que encara que el servei s’ofereixi a la indústria, l’ocupació queda registrada al sector serveis; i,
  • d’altra banda, l’encaix d’aquestes empreses en la regulació sobre la contracta i subcontracta, en especial la distinció respecte de la cessió il·legal de treballadors i les condicions dels treballadors de les empreses subcontractistes amb èmfasi especial en les especificitats dels treballadors que presten serveis en empreses de serveis integrals.

Pel que fa a les recomanacions finals:

  • l’informe assenyala que, amb l’objectiu d’analitzar i identificar millor les empreses de serveis integrals, caldria introduir nous paràmetres de classificació estadística;
  • el Consell també considera oportú que el Departament de Treball desenvolupi plans d’informació sobre les mesures existents per a l’estabilitat laboral a les empreses de serveis integrals, fet que no treu que s’aconselli al Departament de fer un seguiment específic de l’actuació d’aquest tipus d’empreses per garantir el compliment de la normativa vigent, davant la manca d’un marc legal específic que reguli la seva activitat;
  • atès el perfil preponderantment femení i de baix nivell formatiu de les persones treballadores d’aquest col·lectiu, les empreses de serveis integrals haurien de ser tingudes en compte en els programes d’igualtat d’oportunitats del Departament de Treball; i per últim,
  • davant la importància creixent d’aquest tipus d’empreses, amb l’impacte que aquest fet comporta en el mercat laboral, es recomana aprofundir en aquesta nova realitat de l’organització del treball amb la realització, de forma periòdica, d’altres estudis o informes.

Darrera actualització: 24/04/2024