Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2015 > La gestió del temps de treball remunerat en el context de la reforma horària

La gestió del temps de treball remunerat en el context de la reforma horària

37 Informe Reforma Horaria
Esther Sánchez (ponent), Xavier Riudor (dir.), Diego Herrera, Eva Mas, Marta Olivella, Xavier Riudor i Vírginia Villar

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2015
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 37 | 207 pàg.
Text complet PDFResum executiu (CAT) PDFResumen ejecutivo (ES) PDFExecutive summary (EN) PDF
Presentació (PREZI) Disponible a: Dialnet BEG

Algunes de les transformacions socials del segle XX i XXI fan emergir una preocupació creixent al voltant de l’organització social del temps així com un interès creixent envers el temps com a factor de benestar. És en el sí d’aquesta concepció que cal ubicar els debats a l’entorn de la distribució social i sexual del temps, i de la racionalització i conciliació horària des del punt de vista de les necessitats productives de les organitzacions i de les persones que hi treballen.

La racionalització horària s’entén com el conjunt de mesures a l’entorn de l’organització dels temps socials que fan possible la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i, al mateix temps, una optimització del temps de treball.

En aquest context, el Govern de la Generalitat, per mitjà del Consell de Relacions Laborals va encarregar al CTESC un informe sobre les mesures que s’han d’adoptar en els àmbits del treball, l’economia i la societat per a una racionalització dels horaris que contribueixi a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones, i especialment a favor de la igualtat entre homes i dones.

Per donar resposta a la demanda del govern, el CTESC s’ha centrat en analitzar la gestió del temps de treball remunerat, atès que és l’eix central sobre el que la major part de la ciutadania defineix els seus projectes de vida a les societats del benestar, i per tant, té un impacte cabdal en la gestió global dels altres àmbits del temps social.

Els principals objectius que ha intentat donar resposta l’informe són:

  • Contextualitzar la necessitat i/o conveniència d’un procés de racionalització horària per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
  • Analitzar les mesures de gestió del temps de treball i de racionalització horària en les administracions públiques catalanes, a través de l’estudi d’una sèrie de convenis i acords.
  • Analitzar les mesures de gestió del temps de treball i de racionalització horària aplicades en la negociació col·lectiva del sector privat (sectorial i d’empresa), a través de l’estudi dels convenis i acords seleccionats.
  • Descriure el procés d’implantació de les mesures de gestió del temps de treball en la negociació col·lectiva, a partir de l’anàlisi de les entrevistes realitzades a la representació de les direccions i a la representació legal de les persones treballadores d’una sèrie d’organitzacions incloses a la mostra.

De l’informe es voldria destacar el següent:

  1. La constatació de l’oportunitat d’una reforma horària a Catalunya, a partir de l’anàlisi feta a l’informe, fet que s’observa en els horaris més comuns de la població catalana, clarament diferenciats de la població europea.
  2. Hi ha un marge significatiu de millora en la gestió del temps de treball remunerat. L’anàlisi de polítiques que es fan arreu d’Europa i el recull de convenis i acords de les empreses i de l’administració pública recollits a l’informe, ens mostren un ventall significatiu de mesures que han estat beneficioses tant per a les necessitats de les persones treballadores com per a les necessitats productives de les empreses.
  3. En aquest sentit l’informe incorpora, tant pel que fa al sector privat com per a l’administració pública, una taula resum amb la normativa aplicable a la gestió del temps de treball i una taula resum amb les principals mesures detectades en els convenis i acords que van més enllà de la normativa en sentit estricte.
  4. Mitjançant entrevistes en profunditat a representants de la direcció de les organitzacions i a representants legals dels treballadors i treballadores, s’ha analitzat el procés d’implementació de les mesures de gestió del temps de treball remunerat. Aquesta anàlisi ens ha permès identificar, entre altres punts, les oportunitats existents per al desenvolupament d’un nou model de gestió de treball, les característiques de les organitzacions que faciliten aquest procés, i per contra, els obstacles que cal superar.
  5. Per últim, l’informe incorpora un document de consideracions i recomanacions al govern, un total de quaranta-una recomanacions, relacionades amb la implementació d’una reforma horària a Catalunya i amb el foment d’un nou model de gestió del temps de treball remunerat.

Darrera actualització: 24/04/2024