Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2012 > Necessitats formatives del sector turístic

Necessitats formatives del sector turístic

30 Informe Turisme
Elena Donate (ponent), Xavier Riudor (dir.), Cristina Boada, Eva Miñarro, Marta Olivella i Xavier Riudor

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2012
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 30 | 190 pàg.
Text complet PDFResum executiu (CAT) PDFResumen ejecutivo (ES) PDFExecutive summary (EN) PDFPresentació (PDF) PDF

El turisme a Catalunya és un dels principals motors de l’economia catalana. El 2011 representava l’11,1% del PIB català i l’11,6% de les persones ocupades. A més Catalunya és la primera destinació receptora de turisme estranger i de pernoctacions de l’Estat Espanyol. Atesa la importància estratègica d’aquest sector i atesos els canvis que s’hi ha produït durant els darrers anys, la formació de les persones que hi treballen en aquest àmbit esdevé un element clau per superar amb èxit els reptes als que ha de fer front.

En aquest cas, aquest estudi s’emmarca en el procés de renovació del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya i respon a una demanda del Departament d’Empresa i Ocupació d’analitzar les necessitats formatives del sector turístic.

Per donar resposta a la demanda, l’informe s’ha estructurat en quatre grans eixos:

  1. Configuració d’un mapa d’ocupacions de les activitats turístiques.
  2. Descripció i anàlisi de l’oferta de formació sectorial en la formació professional (tant reglada com la formació per a l’ocupació) i en la formació universitària.
  3. Valoració, percepció i actituds davant de la formació per part de les empreses del sector, amb una especial incidència en la seva planificació, les seves preferències, la valoració i la detecció de propostes de millora.
  4. Detecció i anàlisi de les mancances de tipus formatiu.

D’aquest informe, es voldria destacar el següent:

  • D’una banda, per detectar les necessitats formatives del sector, s’ha dut a terme una enquesta a 430 empreses del sector que ha permès tenir informació de determinats segments de la mostra: per subsectors (Restauració, allotjament, transport, intermediació turística i activitats d’oci i entreteniment), per dimensió de l’empresa i per territori.
  • De l’altra, l’informe incorpora un total de 12 fitxes ocupacionals (Direcció i gerència, comercialització, manteniment i neteja, xefs i cuiners, maîtres i cambreres, auxiliars de cuina, recepció, animació, guiatge, agents d’intermediació, organització d’esdeveniments, i assistència turística). En cada una de les fitxes es pot trobar una descripció general de la mateixa, amb les seves funcions, les competències i el nivell de cobertura; un seguit d’indicadors relacionats amb el nivell d’estudis requerit, la valoració de l’oferta educativa, la importància de la formació i l’existència de mancances formatives; i per últim una descripció de l’oferta formativa relacionada amb aquella ocupació. Es tracta, per tant, d’unes fitxes eminentment pràctiques que poden ser de gran utilitat per als orientadors acadèmics i laborals, els responsables de recursos humans de les empreses del sector, els centres de formació i les consultores de recursos humans.

L’informe incorpora el posicionament del CTESC mitjançant un capítol de consideracions i recomanacions.

Darrera actualització: 03/07/2024