Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2005 > Dones, salut i treballs

Dones, salut i treballs

Estudis i informes
Ponent de l'estudi: Neus Moreno Saenz
Direcció de l'estudi: Dolors Solé Gómez
Autores: Lucía Artazcoz Lazcano, Núria Laseca Guardiola, Dolors Solé Gómez, Sofía Vega Martínez

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2005
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 08 | ISBN 84-393-6908-5 | 170 pàg.
Text complet PDF

Aquest estudi vol donar resposta a aquests i altres aspectes relacionats per aprofundir en la integració de la dimensió "gènere" en les polítiques i estratègies de salut laboral en el nostre país. S'adreça a tots els agents rellevants en el món del treball i específicament als de prevenció de riscos laborals a Catalunya: Administració, associacions d'empresaris, sindicats, associacions professionals, serveis de prevenció i experts que a diferent nivell han de prendre decisions i formular polítiques, estratègies i programes de salut laboral.

La recollida i l'anàlisi de les referències i els coneixements s'ha fet sobre la base del model proposat per l'Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball, en el seu informe Gender issues in safety and health at work: a review, que pren com a factors determinants de la salut de la dona treballadora les condicions de vida i treball, els factors individuals i els estils de vida, l'organització i les polítiques i estratègies de seguretat i salut en el treball.

Les recomanacions tenen com a model referent el model europeu de gestió de la salut en el lloc de treball, desenvolupat per la Xarxa Europea de Promoció de la Salut en el Treball basat en el model EFQM i en les àrees d'acció identificades en la Carta d'Otawa.

La primera part de l'estudi descriu la participació de la dona en el mercat laboral, la seva salut, condicions de vida i de treball i l'accés al sistema de prevenció de riscos laborals segons la seva situació. La segona part és una reflexió sobre estratègies i polítiques en seguretat i salut en el treball i el seu impacte sobre la igualtat d'oportunitats.

La part final recull les conclusions, com també recomanacions per als diferents agents implicats, amb relació a la sensibilització i conscienciació dels agents rellevants; als sistemes d'informació, formació i recerca; a les polítiques i programes relacionats amb la salut laboral i salut pública, com també al finançament i la negociació col·lectiva.

Finalment, com a recursos complementaris s'hi afegeix una bibliografia, com també un glossari amb els aspectes relacionats amb la qüestió tractada.

La Comissió Permanent de l'Àrea de Seguretat i Salut Laborals acorda analitzar, debatre i fer unes consideracions finals d'aquest estudi dirigit per la Dra. Dolors Solé Gómez. Es crea un grup de treball que s'ha reunit en vuit ocasions, coordinat per la senyora Neus Moreno Saenz. L'estudi i les conclusions han estat aprovats per la Comissió Permanent de l'Àrea de Seguretat i Salut Laborals del dia 15 de març del 2005, i s'aproven definitivament a la reunió del Ple del Consell del dia 27 de juny de 2005.

Darrera actualització: 03/07/2024