CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Publicacions

La inspecció de treball. 100 anys al servei de les polítiques socials

11 La inspecció de treball
Aguilar Cestero, Raül
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2007
Col·lecció Llibres del CTESC - 11 | ISBN: 9 788439 376170 | 346 pàg. | Preu: 20 €

Compra en línia [>]

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat