Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2006 > Dades i instruments necessaris per avaluar les polítiques actives d'ocupació a Catalunya

Dades i instruments necessaris per avaluar les polítiques actives d'ocupació a Catalunya

Dades i intruments necessaris
Tuset Zamora, Núria

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2006
Col·lecció Estudis i informes
Text complet PDFPresentacio (CAT)Presentación (ES)

El CTESC, des dels seus inicis, ha valorat la necessitat de fer una avaluació de les politiques actives d’ocupació desenvolupades a Catalunya per generar informació adient per guiar les decisions del sector públic i dels agents socials i econòmics a l’hora de decidir quins programes ocupacionals donen resposta a les necessitats existents i quins no.

L’Estratègia europea per a l’ocupació revisada l’any 2005 va emfatitzar la necessitat d’aplicar polítiques actives d’ocupació (PAO) destinades a la consecució de la plena ocupació, a la millora de la qualitat i la productivitat del treball i al reforçament de la cohesió social i territorial.

El nou marc de finançament de la Unió Europea per al període 2007-2013 i les noves realitats econòmiques i productives han plantejat la necessitat de revisar i reordenar les PAO. En l’àmbit de Catalunya, aquesta redefinició de les polítiques actives d’ocupació es recull en l‘Acord estratègic, l‘Acord per a la millora del creixement i l’ocupació, el Pla general de l’ocupació i el Pla nacional de reformes.

En aquest marc, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, per mitjà d’aquest informe, posa de manifest als organismes competents en la matèria dues qüestions: en primer lloc, la necessitat de disposar de les dades per avaluar eficaçment les polítiques actives d’ocupació, atès que l’anàlisi d’aquestes polítiques està vinculada a l’estudi de les tendències del mercat de treball; i, en segon lloc, el CTESC, de conformitat amb la mesura 69 de l‘Acord estratègic per a la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, fa constar la necessitat de reformar l‘Observatori del Mercat de Treball de Catalunya, per tal que es consolidi com a eina primordial d’estudi del mercat de treball català i que, entre d’altres, pugui proporcionar els indicadors quantitatius i qualitatius necessaris per fer una avaluació global de les polítiques d’ocupació, així com centralitzar les dades que actualment es troben distribuïdes entre múltiples organismes i garantir-ne la disponibilitat als agents econòmics i socials.

Darrera actualització: 03/12/2021