Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2016 > Impacte de la reforma de la política agrària comuna a Catalunya

Impacte de la reforma de la política agrària comuna a Catalunya

39 Informe Agraria
Maria Rovira (ponent), Xavier Riudor (dir.), Cristina Boada, Pere Castell, Xavier Riudor i Virgínia Villar

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2016
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 39 | 225 pàg.
Text complet PDFResum executiu (CAT) PDFResumen ejecutivo (ES) PDFExecutive summary (EN) PDFPresentació PDF
Disponible a: BEG

La Política Agrària Comuna (PAC) ha estat des dels seus inicis un dels elements vertebradors del projecte d’integració europea, així com la receptora d’una part molt important del pressupost comunitari. Al llarg dels anys, la PAC s’ha anat transformant, des d’una eina per garantir els aliments a la població i la renda de la pagesia, a introduir aspectes com la competitivitat i el desenvolupament rural o a desvincular cada cop més els pagaments rebuts de la producció.

Entre els anys 2010 i 2011 s’inicia el darrer procés de revisió de la PAC, el qual es basa en termes de reducció pressupostària, transparència i competència en el mercat interior, adequació als compromisos amb l’OMC, als mercats internacionals i a les noves demandes dels consumidors. Aquesta nova reforma comença a veure el seu impacte a partir del 2015.

En aquest context, el CTESC, a iniciativa pròpia, ha decidit valorar l’impacte que la nova PAC pot tenir a Catalunya. Així, aquest Informe pretén donar resposta a cinc objectius específics:

  • Descriure el marc econòmic del sector agropecuari, amb especial incidència als sectors productius i al procés de producció, transformació i comercialització del sector.
  • Descriure el mercat de treball del sector agropecuari.
  • Descriure les diferents reformes que ha patit la PAC.
  • Analitzar l’impacte que pot tenir la PAC a Catalunya amb l’aplicació de la reforma.
  • Efectuar les consideracions i recomanacions que es considerin oportunes al Govern.

De l’informe es voldria destacar el següent:

  1. Una anàlisi acurada del sector agropecuari, utilitzant totes les fonts disponibles com són l’Enquesta sobre l’estructura de les explotacions agràries, el cens agrari, les taules input-output, l’enquesta de població activa (EPA) o dades de la Seguretat Social, entre d’altres.
  2. En el text s’han incorporat les principals aportacions dels diversos experts que van participar en les sessions de compareixences organitzades per a l’elaboració d’aquest Informe i que s’han tingut en consideració en les propostes de l’Informe.
  3. És molt remarcable la projecció econòmica de la reforma de la PAC que es fa a l’informe. Aquesta projecció ha estat possible gràcies a poder disposar de les dades històriques de les subvencions de la PAC, facilitades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural.
  4. Per últim, l’informe incorpora un document de consideracions i recomanacions al Govern, un total de quaranta-una, centrades en la millora de la situació del sector i en treballar per a la següent revisió de la PAC per tal que la realitat i les necessitats del camp català es tinguin més presents en el disseny i implementació de les polítiques agràries.

Darrera actualització: 03/12/2021