CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Publicacions

Canvis i transformacions

Canvis i transformacions
José Luis López Bulla (sinopsi de l'autor)
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2005
Col·lecció Llibres del CTESC - 06 | ISBN: 84-393-6883-6 | 192 pàg. | Preu: 20 €

Compra en línia [>]

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat