Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2021 > Situació del treball autònom a Catalunya 2020

Situació del treball autònom a Catalunya 2020

61 Informe Autonoms2020
Víctor Climent (ponent), Joan Antoni Santana (dir.), Pere Castell, Roser Ferrer, Marta Olivella i Virgínia Villar

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2021
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 61 | ISBN 9788418986291 | 174 pàg.
Text complet PDFResum executiu. Consideracions i recomanacions (CAT) PDFResumen ejecutivo. Consideraciones y recomendaciones (ES) PDFPresentació PDF
Disponible a: BEG Vídeo Imatges

A Catalunya, el règim especial de treballadors autònoms (RETA) concentra al voltant del 16% de l’afiliació del total del sistema. Atesa, doncs, la seva importància, són nombroses les facetes que ens ocupen i preocupen en aquest àmbit. Algunes d’aquestes qüestions prenen inclús més rellevància en el marc de la fase actual en la que es troba la situació d’emergència sanitària causada pel virus SARS-CoV-2, caracteritzada, entre d’altres, per la incertesa sobre la plena capacitat de recuperació i el restabliment de l’activitat empresarial.

En aquest context, el CTESC ha elaborat l’informe Situació del treball autònom a Catalunya 2020, en el qual planteja i analitza temàtiques de gran abast, amb una incidència notable en la nostra economia i que tindran un impacte significatiu sobre el col·lectiu de persones autònomes. Aquestes matèries requereixen un tractament i un desplegament especial per part de les autoritats oportunes, atenent la perspectiva del treball autònom.

En aquesta línia, en la seva facultat d’òrgan consultiu i d’assessorament del Govern, el CTESC presenta, entre d’altres, un capítol que conté setanta-una consideracions i recomanacions en els àmbits següents:

  • mesures de suport i consolidació del treball autònom;
  • Seguretat Social;
  • formació i competitivitat;
  • governança de les polítiques relatives al treball autònom;
  • participació i diàleg social i
  • adequació de la normativa en matèria de treball autònom a la realitat del mercat laboral.

El valor afegit que suposa el consens dels agents econòmics i socials que integren el CTESC avala i atorga una rellevància especial a aquestes recomanacions.

Darrera actualització: 24/04/2024