Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > Activitats > Jornades i conferències

Jornades i conferències

Una de les funcions del Consell és participar i promoure la participació en congressos, jornades, seminaris i conferències relacionats amb matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals, i promoure iniciatives relacionades amb l'estudi, el debat i la difusió d'aquestes matèries. Aquest apartat recull les activitats organitzades pel CTESC.

Darreres activitats

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2023

Presentació

03/07/2024, 10.30, Sala de Plens del CTESC

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya elabora, anualment, una memòria en què analitza l’evolució de la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya des dels àmbits següents: economia, R+D+i i societat digital, mercat de treball, condicions de vida i sostenibilitat ambiental. També hi incorpora una sèrie de consideracions i recomanacions per a cadascun d’aquests àmbits.

La inauguració va a càrrec del secretari de Treball, Enric Vinaixa.

XII Jornades de l’Institut d’Estudis del Treball

Salut Mental, Mercat de Treball i Relacions Laborals

24/05/2024, 09.00, Sala de Plens del CTESC

L'Institut d'Estudis del Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona celebra, amb la col·laboració del CTESC, les XII #JornadesIET, enguany centrades en la Salut Mental, el Mercat de Treball i les Relacions Laborals.

L'acte ha tingut lloc a la seu del CTESC.

Jornada " Encuentro anual de los CES Autonómicos y del CES de España"

De 25/04/2024 a 26/04/2024, CTESC

El sector salut a Catalunya

Presentació de l'informe

20/03/2024, 09.30, Sala de Plens del CTESC / Canal YouTube

L’informe 'El sector salut a Catalunya' fa una anàlisi del sector des d’una perspectiva econòmica, dimensionant el seu pes i impacte i fent palesa la seva rellevància com a clau d’un model d’economia productiva.

L’informe analitza, també, el funcionament d’una de les peces fonamentals del sector: el sistema de salut de Catalunya.  En aquest sentit, proposa un seguit de mesures potencialment cost-efectives en diferents àmbits, orientades a millorar la sostenibilitat del sistema de salut i a reforçar la resiliència del conjunt del sector.

Com a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern, el CTESC incorpora nombroses consideracions i recomanacions que compten amb el consens dels agents econòmics i socials que l’integren.

L'acte de presentació d'aquest informe compta amb la presència i la participació del director del Servei Català de Salut, Ramon Canal, del  president del CTESC, Toni Mora, i del ponent de l'informe i conseller del CTESC en representació de Foment del Treball Nacional, Salvador Guillermo.

Presentació de l'Informe

Jornada de Bones pràctiques dels CES de Catalunya

13/12/2023, 11.00, 3a planta CTESC

Les perspectives catalanes i europees de l'economia social

Jornada en col·laboració amb la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i la Confederació de Cooperatives de Catalunya

29/11/2023, 10.00, Sala de Plens del CTESC / Canal YouTube

La jornada analitza l’estat de situació de l’agenda de l’economia social i solidària, del tercer sector social i les cooperatives a Catalunya i la Unió Europea, i com aquesta ha anat guanyant pes per la seva capacitat de resposta a reptes socials, econòmics i ecològics que s’entrecreuen.

Destaca desenvolupaments recents, com l’adopció d’una Recomanació del Consell de la UE per afavorir l’economia social o els resultats de la conferència de Donostia sobre l’economia social. També tracta la contribució i potencial del tercer sector social i l’economia social des d’una perspectiva comparada, convidant experiències i xarxes representatives d’altres territoris europeus. El desenvolupament d’un marc normatiu de reconeixement i suport, l’enfortiment de la col·laboració multi-actoral i la contribució del sector a la millora territorial i són eixos vertebradors de la conversa, connectant el marc europeu i català.

Jornada Les perspectives catalanes i europees de l'economia social

Darrera actualització: 15/07/2024